342-0033/02 – Rail Cars (KV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1-3/8 1. Prvky vypružení vozidel a jejich soustavy 1.1 Prvky vypružení, jejich charakteristiky a dimenzování 1.2 Soustavy pružících prvků 1.3 Tlumiče 2/8 2. Svislé vypružení vozidel 2.1 Požadavky na svislé vypružení vozidel 2.2 Konstrukční provedení svislého vypružení 3/8 3. Příčné a podélné vypružení vozidel 3.1 Požadavky na příčné vypružení vozidel 3.2 Konstrukční provedení příčného a podélného vypružení 4-5/8 4. Železniční dvojkolí a ložiska 4.1 Konstrukce železničního dvojkolí 4.2 Dimenzování železničního dvojkolí 4.3 Konstrukce a dimenzování ložisek dvojkolí 6/8 5. Vedení dvojkolí kolejových vozů 5.1 Požadavky na vedení dvojkolí 5.2 Konstrukce ložiskových skříní a vedení dvojkolí 7/8 6. Pojezd nákladních vozů 7.1 Požadavky na vlastnosti podvozků 7.2 Principy uspořádání 7.3 Konstrukční provedení podvozků nákladních vozů 8/8 7. Pojezd osobních vozů 6.1 Požadavky na vlastnosti podvozků 6.2 Principy uspořádání 6.3 Konstrukční provedení podvozků osobních vozů 9/8 8. Vozidlo v oblouku 8.1 Heumannova teorie postavení vozidla v oblouku 8.2 Bezpečnost vozidla proti vykolejení 10/8 9. Tažné a narážecí ústrojí 9.1 Mechanika rázu dvou vozidel 9.2 Konstrukce a dimenzování ústrojí 11/8 10. Hlavní rám a nástavby kolejových vozů 10.1 Základní uspořádání a pevnostní požadavky 10.2 Výstroj skříní osobních vozů 12/8 11. Brzdová výstroj kolejových vozů - mechanická část 11.1 Požadavky na mechanickou část brzdové výstroje 11.1 Špalíková brzda - konstrukce a dimenzování 11.2 Kotoučová brzda - konstrukce a dimenzování 13/8 12. Brzdová výstroj kolejových vozů - pneumatická část 12.1 Rozvaděče pro kolejové vozy 12.2 Přídavná zařízení rozvaděčů pro kolejové vozy 14/8 13. Brzdová výstroj kolejových vozů pro vysoké rychlosti 13.1 Princip dvoustupňové brzdy 13.2 Konstrukční provedení rychlíkové brzdy 15/8 14. Změny a odchylky kolových a nápravových sil 14.1 Změny vyvolané nerovností koleje 14.2 Změny vyvolané účinkem brzdění

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.