342-0034/02 – Traction Railway Vehicles I. (HKV1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1/8 1.Identifikace oboru 1.1 Vývoj hnacích vozidel 1.2 Kategorizace hnacích vozidel 1.3 Tendence vývoje hnacích vozidel 2-3/8 2.Disposiční řešení hnacích vozidel 2.1 Vozidla závislé vozby 2.2 Vozidla nezávislé vozby 2.3.1 Vozidla motorová 2.3.2 Vozidla akumulátorová 2.3.3 Vozidla dvouzdrojová 4-6/8 3.Základy konstrukce hnacích vozidel mechanické části hnacích vozidel 3.1 Pojezd a jeho části 3.2 Mechanismus brzdy hnacích vozidel 3.3 Hlavní rám a nástavba hnacích vozidel 7-8/8 4.Energetické zdroje hnacích vozidel 4.1 Uspořádání trakčních obvodů a jejich řízení u hnacích vozidel závislé vozby 4.2 Spalovací motory pro hnací vozidla nezávislé vozby 9/8 5.Přenos výkonu motorových hnacích vozidel 5.1 Důvody pro použití přenosu výkonu 5.2 Druhy a uspořádání přenosů výkonu 10/8 6.Mechanický přenos výkonu 6.1 Mechanická třecí spojka 6.2 Mechanické převodovky 6.3 Reverzační a redukční převodovky 6.4 Rozvodovky 11/8 7.Hydrodynamický přenos výkonu 7.1 Hydrodynamická spojka 7.2 Hydrodynamický měnič 7.3 Hydrodynamické převodovky 12/8 8.Elektrický přenos výkonu 8.1.Uspořádání elektrického přenosu výkonu 8.1 Spolupráce naftového motoru, generátoru a hnacího elektromotoru 13/8 9.Periferní systémy hnacích kolejových vozidel 9.1 Pneumatický systém 9.2 Palivový systém 9.3 Mazací systém 9.4 Chladicí systém 14/8 10.Ovládací systémy hnacích kolejových vozidel 10.1 Společné prvky ovládání hnacích vozidel 10.2 Ovládací systém vozidel nezávislé vozby 10.2 Ovládací systém vozidel závislé vozby 15/8 11.Inovace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.