342-0034/02 – Hnací kolejová vozidla I (HKV1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na výuku konstrukce hnacích kolejových vozidel s přihlédnutím k požadavkům na jejich provoz, údržbu a výrobní technologii. Předmět je rozdělen do následujících celků: 1. Uspořádání hnacích kolejových vozidel 2. Konstrukce mechanické části hnacích kolejových vozidel 3. Hnací zařízení kolejových vozidel (mimo pohon dvojkolí) 4. Periferní a ovládací systémy hnacích kolejových vozidel.

Povinná literatura:

Müller, J.: Výpočtové metody v kolejových vozidlech, ALFA Bratislava, 1982 Müller, J.: Příslušenství kolejových vozidel, ALFA Bratislava, 2.vydání, 1990 Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II, díl 1. a 2., ČVUT Praha, 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/8 1.Identifikace oboru 1.1 Vývoj hnacích vozidel 1.2 Kategorizace hnacích vozidel 1.3 Tendence vývoje hnacích vozidel 2-3/8 2.Disposiční řešení hnacích vozidel 2.1 Vozidla závislé vozby 2.2 Vozidla nezávislé vozby 2.3.1 Vozidla motorová 2.3.2 Vozidla akumulátorová 2.3.3 Vozidla dvouzdrojová 4-6/8 3.Základy konstrukce hnacích vozidel mechanické části hnacích vozidel 3.1 Pojezd a jeho části 3.2 Mechanismus brzdy hnacích vozidel 3.3 Hlavní rám a nástavba hnacích vozidel 7-8/8 4.Energetické zdroje hnacích vozidel 4.1 Uspořádání trakčních obvodů a jejich řízení u hnacích vozidel závislé vozby 4.2 Spalovací motory pro hnací vozidla nezávislé vozby 9/8 5.Přenos výkonu motorových hnacích vozidel 5.1 Důvody pro použití přenosu výkonu 5.2 Druhy a uspořádání přenosů výkonu 10/8 6.Mechanický přenos výkonu 6.1 Mechanická třecí spojka 6.2 Mechanické převodovky 6.3 Reverzační a redukční převodovky 6.4 Rozvodovky 11/8 7.Hydrodynamický přenos výkonu 7.1 Hydrodynamická spojka 7.2 Hydrodynamický měnič 7.3 Hydrodynamické převodovky 12/8 8.Elektrický přenos výkonu 8.1.Uspořádání elektrického přenosu výkonu 8.1 Spolupráce naftového motoru, generátoru a hnacího elektromotoru 13/8 9.Periferní systémy hnacích kolejových vozidel 9.1 Pneumatický systém 9.2 Palivový systém 9.3 Mazací systém 9.4 Chladicí systém 14/8 10.Ovládací systémy hnacích kolejových vozidel 10.1 Společné prvky ovládání hnacích vozidel 10.2 Ovládací systém vozidel nezávislé vozby 10.2 Ovládací systém vozidel závislé vozby 15/8 11.Inovace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.