342-0042/01 – Transport Technology II (TD II)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 14+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent získá vědomosti z oblasti kapacitních výpočtů železničních zařízení a prohloubí si znalosti v oblasti informačních technologií.

Teaching methods

Summary

V předmětu " Technologie dopravy II." se studenti seznámí s technologickými podmínkami dopravního procesu na železnici. Součástí předmětu jsou i kapacitní problémy a otázky řízení provozu i zajištění jeho bezpečnosti. Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - propustnost zařízení - rozvrhy (grafikony) - informační systémy v dopravě - řízení - využití výpočetní techniky pro řešení otázek propustnosti, grafikonu a řízení

Compulsory literature:

Daněk, J.: Technologie železniční dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 1. vydání, 132 s., ISBN 978-80-248-1568-8 Daněk, J.: Technologie dopravy II. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 2.vydání, 136 s., ISBN 978-80-248-1422-1 Daněk, J.: Technologie dopravy III. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 140 s., ISBN 80-248-0121-3 Daněk, J.: Technologie dopravy IV. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 153 s., ISBN 80-248-0490-5 Daněk, J.: Technologie dopravy I

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
342-0578 ODP II Transport Process Optimization II Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.