342-0044/01 – Doprava a manipulace materiálem (DMM)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předmět dopravní a manipulační zařízení. Prohlubuje teoretické i praktické poznatky z provozu těchto zařízení. Detailně se zabývá konstrukcí dopravních zařízení a dává předpoklady pro konstrukční cvičení I. a II.

Povinná literatura:

Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A. a kol.: Dopravní a manipulační zařízení I, II a IV. VŠB-TU Ostrava. ČSN, ISO normy, Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Logistika, manipulace s materiálem, klasifikace dle ČSN 260070. Pásové dopravníky – konstrukce, užití. Řetězové dopravníky – konstrukce, užití. Výpočty dopravních zařízení a jejich aplikací. Flexowell, hadicový dopravník, svislý redler. Využití dopravníků ve zpracovatelském a stavebním průmyslu. Jeřáby – přehled, klasifikace. Výpočty zdvihových a pojížděcích (otáčivých) mechanismů. Zdvihadla, konstrukce, základy výpočtů. Závěsové dopravníky, konstrukce, užití. Válečkové tratě, konstrukce, výpočet. Kolejová doprava, základy. Automobilová doprava, základy. Pojezdový mechanismus zemních strojů. Kontejnerizace a paletizace. Náplň cvičení a seminářů Výkon dopravních zařízení. Laboratorní zjišťování běžných mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů. Výpočet pásových dopravníků dle ČSN 5048 (příklad). Výpočet redleru (příklad). Výpočet hadicového dopravníku (příklad). Výkon zvedacích zařízení (příklad). Test č. 1, zadání programu. Výpočet zvedacího zařízení (příklad). Výpočet pojezdu kočky. Výpočet z oblasti kolejové dopravy (tažná síla). Příklady na adhezi u kolejové a automobilové dopravy. Test č. 2. Videoprogram na dopravu v lomech. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Výrobní stroje a zařízení v kovohutnictví P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Tvářecí stroje P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.