342-0044/02 – Materials Transport and Material Handling (DMM)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Logistika, manipulace s materiálem, klasifikace dle ČSN 260070. Pásové dopravníky – konstrukce, užití. Řetězové dopravníky – konstrukce, užití. Výpočty dopravních zařízení a jejich aplikací. Flexowell, hadicový dopravník, svislý redler. Využití dopravníků ve zpracovatelském a stavebním průmyslu. Jeřáby – přehled, klasifikace. Výpočty zdvihových a pojížděcích (otáčivých) mechanismů. Zdvihadla, konstrukce, základy výpočtů. Závěsové dopravníky, konstrukce, užití. Válečkové tratě, konstrukce, výpočet. Kolejová doprava, základy. Automobilová doprava, základy. Pojezdový mechanismus zemních strojů. Kontejnerizace a paletizace. Náplň cvičení a seminářů Výkon dopravních zařízení. Laboratorní zjišťování běžných mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů. Výpočet pásových dopravníků dle ČSN 5048 (příklad). Výpočet redleru (příklad). Výpočet hadicového dopravníku (příklad). Výkon zvedacích zařízení (příklad). Test č. 1, zadání programu. Výpočet zvedacího zařízení (příklad). Výpočet pojezdu kočky. Výpočet z oblasti kolejové dopravy (tažná síla). Příklady na adhezi u kolejové a automobilové dopravy. Test č. 2. Videoprogram na dopravu v lomech. Zápočet.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T010) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.