342-0045/01 – Dopravní a manipulační zařízení ()

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základy dopravní a manipulační techniky. Objasňuje základní principy pohybu strojů a zařízení, jejich výpočet a dimenzování. Ve cvičeních jsou výpočty procvičovány a dále studenti zpracovávají samostatné programy zaměřené na některé dopravní zařízení. Součástí výuky je seznámení s dopravovanými materiály, jejich třídění a vlastnostmi a dále jejich skladování v zásobnících a na skládkách včetně manipulace při plnění a vyprazdňování.

Povinná literatura:

Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB-TUO, ES, 2001. Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB – TUO, 1990. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, 1992. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. VŠB – TUO, ES, 1988. Müller, J.: Mobilní prostředky a trakční zařízení. I. díl VŠB – TUO, ES, 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Názvosloví a základní pojmy. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Přenos tažné síly. Analýza tažných sil v tažném prvku. Tažné prvky. Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník. Hlavní části, příslušenství. Speciální pásové dopravníky. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Lanopásový dopravník. Korečkový elevátor. Článkový dopravník. Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. Vibrační dopravník. Šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Doprava v potrubí. Rozdělení přerušované dopravy. Kolejová doprava. Konstrukce a základní výpočet kolejové tratě. Kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejového vozidla. Základy trakčních výpočtů. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Vozidla na pneumatikách. Zdvihací zařízení. Zdvihadla jednoduchá. Rozdělení jeřábů. Jeřáby. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanismů. Zařízení svislé přerušované dopravy. Výtahy. Těžní zařízení. Zásobníky. Konstrukce a uzávěry. Podavače. Skládky sypkých materiálů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury). Základní názvosloví. Laboratoř sypkých hmot. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Jejich vliv na dopravu a skladovatelnost. Výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. Tažné prvky, lano, řetěz, dopravní pás. Zadání programu č.2 (výpočet pásového dopravníku). Korečkový elevátor. TEST č.1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Řetězové dopravníky. Doprava v potrubí. Kolejová trať. Trakční výpočty. Stanovení počtu kolejových vozidel. TEST č.2 „Výpočty a aplikace kolejové dopravy“. Doprava lanem. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanizmů. Odevzdání programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.