342-0048/01 – Traction Railway Vehicles II (HKV2)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorIng. Stanislav ZapletalSubject version guarantorIng. Stanislav Zapletal
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Hydromechanická převodovka motorového vozu 810 (Praga 2M70) a motorového vozu 842 (Allison) Stanovení sil působících na rám podvozku a rám vozidla účinkem tažné a brzdné síly dvojkolí Stanovení sil působících na nápravu účinkem pohonu tlapového motoru Konstrukční návrh tlapových ložisek Konstrukční návrh závěsu trakčního motoru Pohon dvojkolí (exkurse) Stanovení kinematické chyby kloubového hřídele Konstrukční návrh rozvodovky s kuželovým a čelním převodem Řetězový a spojnicový pohon dvojkolí Stanovení změn sil ve vypružení účinkem tažné síly Stanovení změn sil ve vypružení a nápravových sil při různých konstrukčních úpravách pojezdu (mechanické optimum, vyrovná-vací válce) Optimální řešení regulace tažné síly u motorové lokomotivy se dvěma hnacími soustrojími Konstrukční návrh dvojkolí při působení sil, vyvolaných tažnou a brzdnou silou vozidla Koncepční řešení hnacích vozidel (exkurse) Zápočet

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.