342-0051/01 – Technical Operation in Transport (TPD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Úvod do technického provozu železniční dopravy. Technický provoz mezilehlých a úsekových železničních stanic. Technický provoz seřaďovacích železničních stanic. Propustná výkonnost železničních stanic – deterministické provozní podmínky. Propustná výkonnost železničních stanic – stochastické provozní podmínky. Grafikon vlakové dopravy. Podklady pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. Organizace zátěžových proudů. Sestava plánu vlakotvorby. Úvod do technického provozu silniční a městské dopravy. Druhy a specifika silniční a městské dopravy. Dopravní proud. Rozdělení pozemních komunikací. Kapacita pozemních komunikací. Neřízená křižovatka. Výkonnost neřízené křižovatky. Náplň cvičení a seminářů Technologie činnosti mezilehlých a úsekových železničních stanic. Technologie činnosti seřaďovacích železničních stanic. Exkurze, technická základna seřaďovacích stanic. Exkurze, technická základna seřaďovacích stanic. Veličiny grafikonu vlakové dopravy. Údaje pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. Základní pojmy vlakotvorby. Modelové řešení vlakotvorby. Test 1. Základní charakteristiky a parametry dopravního proudu. Exkurze, technická základna silniční dopravy. Výpočet kapacity pozemních komunikací. Test 2. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.