342-0058/02 – Technologie ložných a skladových operací (TLSO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu se seznámí s problematikou manipulačních zařízení a dopravních prostředků použitelných v rámci logistického řetězce.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu " Technologie ložných a skladovacích operací " se studenti seznámí s technologií manipulace se zbožím (materiálem) při uskutečňování ložných operací a ve skladech. Rovněž se v širokém záběru seznámí s technickou základnou potřebnou pro realizaci technologie. y Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - specielní zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použití mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, - systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací.

Povinná literatura:

Daněk, J.; Pavliska, J.. Technologie ložných a skladových operací I. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 182 s., ISBN 80-248-0063-2. Daněk, J.; Pavliska, J.. Technologie ložných a skladových operací II. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 164 s., ISBN 80-248-0218-X.

Doporučená literatura:

1.Dražan F., Jeřábek K. : Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979 2.Jasaň V., Košábek J., Szuttor N. : Teória dopravných a manipulačných zariadení, ALFA Bratislava, 1989 3.Kováč M. : Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií I, ALFA, Bratislava 1984 4.Taraj L.a kol.:Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií II, ALFA, Bratislava 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0315 FYI Fyzika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Téma 1 40/01 Klasifikace materiálů, vlastnosti důležité pro manipulaci. 2 41/01 Základní rozdělení mechanizačních zařízení. Cyklicky pracující mechanizační zařízení. Dopravní vozíky. 3 42/01 Jeřáby. Prostředky pro uchopení břemen. 4 43/01 Lopatová rypadla a buldozery. Výtahy. Shrnovací mech.lopaty a lanové shrnovače. Mechanizační zařízení periodicky pracující. 5 44/01 Dopravníky s tažným nosným prostředkem. Dopravníky s tažným vlečným prostředkem. 6 45/01 Dopravníky bez tažného prostředku. 7 46/01 Pneumatická doprava. Hydraulická doprava. 8 47/01 Doplňková zařízení pro mechanizaci manipulačních operací. 9 48/01 Speciální zařízení pro mechanizaci v železniční dopravě. 10 49/01 Speciální zařízení pro mechanizaci v silniční dopravě. 11 50/01 Technické prostředky kombinované dopravy. 12 51/01 Stavebně-technické úpravy pro použití mechanizačních zařízení. Komplexní mechanizace manipulačních operací. 13 2/02 Sklady a skladování. Systémové navrhování manipulace s materiálem. 14 3/02 Technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací. Bezpečnost zařízení a práce při manipulačních operacích. C V I Č E N Í P. č. Týden Téma 1. 40/01 Výpočty vlastností materiálu 2. 41-42/01 Výpočet dopravních vozíků. 3. 43/01 Výběr nejvýhodnější varianty použití dopravních vozíků v podniku 4. 44-45/01 Výběr druhu mechanizačního zařízení 5. 46/01 Test č.1 6. 47/01 Exkurse do kontejnerového překladiště 7. 48/01 Výpočet pneumatického a hydraulického zařízení 8. 49/01 Technologie práce kontejnerového překladiště 9. 50-51/01 Výpočet a technologie práce skladu 10. 2/02 Test č.2 11. 3/02 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.