342-0058/04 – Loading and Storage System Technology (TLSO)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu se seznámí s problematikou manipulačních zařízení a dopravních prostředků použitelných v rámci logistického řetězce.

Teaching methods

Summary

V předmětu " Technologie ložných a skladovacích operací " se studenti seznámí s technologií manipulace se zbožím (materiálem) při uskutečňování ložných operací a ve skladech. Rovněž se v širokém záběru seznámí s technickou základnou potřebnou pro realizaci technologie. y Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - specielní zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použití mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, - systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací.

Compulsory literature:

Daněk, J.; Pavliska, J.. Technologie ložných a skladových operací I. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 182 s., ISBN 80-248-0063-2. Daněk, J.; Pavliska, J.. Technologie ložných a skladových operací II. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 164 s., ISBN 80-248-0218-X.

Recommended literature:

1.Dražan F., Jeřábek K. : Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979 2.Jasaň V., Košábek J., Szuttor N. : Teória dopravných a manipulačných zariadení, ALFA Bratislava, 1989 3.Kováč M. : Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií I, ALFA, Bratislava 1984 4.Taraj L.a kol.:Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií II, ALFA, Bratislava 1986

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
516-0315 FYI Physics I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Téma 1 40/01 Klasifikace materiálů, vlastnosti důležité pro manipulaci. 2 41/01 Základní rozdělení mechanizačních zařízení. Cyklicky pracující mechanizační zařízení. Dopravní vozíky. 3 42/01 Jeřáby. Prostředky pro uchopení břemen. 4 43/01 Lopatová rypadla a buldozery. Výtahy. Shrnovací mech.lopaty a lanové shrnovače. Mechanizační zařízení periodicky pracující. 5 44/01 Dopravníky s tažným nosným prostředkem. Dopravníky s tažným vlečným prostředkem. 6 45/01 Dopravníky bez tažného prostředku. 7 46/01 Pneumatická doprava. Hydraulická doprava. 8 47/01 Doplňková zařízení pro mechanizaci manipulačních operací. 9 48/01 Speciální zařízení pro mechanizaci v železniční dopravě. 10 49/01 Speciální zařízení pro mechanizaci v silniční dopravě. 11 50/01 Technické prostředky kombinované dopravy. 12 51/01 Stavebně-technické úpravy pro použití mechanizačních zařízení. Komplexní mechanizace manipulačních operací. 13 2/02 Sklady a skladování. Systémové navrhování manipulace s materiálem. 14 3/02 Technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací. Bezpečnost zařízení a práce při manipulačních operacích. C V I Č E N Í P. č. Týden Téma 1. 40/01 Výpočty vlastností materiálu 2. 41-42/01 Výpočet dopravních vozíků. 3. 43/01 Výběr nejvýhodnější varianty použití dopravních vozíků v podniku 4. 44-45/01 Výběr druhu mechanizačního zařízení 5. 46/01 Test č.1 6. 47/01 Exkurse do kontejnerového překladiště 7. 48/01 Výpočet pneumatického a hydraulického zařízení 8. 49/01 Technologie práce kontejnerového překladiště 9. 50-51/01 Výpočet a technologie práce skladu 10. 2/02 Test č.2 11. 3/02 Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.