342-0063/01 – Elements of Transport Business (ZPvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 6+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Dopravní politika. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – živnostenský zákon. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – zákon o silniční dopravě. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – zákon o silniční dopravě. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mezinárodní doprava – dohody a úmluvy v mezinárodní silniční dopravě. Mezinárodní doprava – dohody a úmluvy v mezinárodní silniční dopravě. Povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu. Finanční povinnosti dopravce – náklady, kalkulace nákladů. Finanční povinnosti dopravce – přímé daně. Finanční povinnosti dopravce – nepřímé daně. Finanční povinnosti dopravce – pojištění v silniční dopravě. Cena a tarify v silniční dopravě. Celní řízení v mezinárodní silniční dopravě. Náplň cvičení a seminářů Rozvoj dopravy v ČR v rámci evropských dopravních sítí. Kategorie živností podle živnostenského zákona. Základní pojmy pro podnikání v silniční dopravě. Povinnosti dopravců v silniční dopravě. Stanice technické kontroly a stanice měření emisí. Průvodní dokumentace zboží v mezinárodní silniční dopravě. Značení vozidel při přepravách nebezpečných věcí podle Dohody ADR. Test 1. Zadání semestrální práce – projekt založení firmy. Kalkulace nákladů v silniční dopravě. Výpočet přímých daní. Výpočet odpisů. Pojištění v silniční dopravě. Výpočet ceny a tarifů. Test 2. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.