342-0063/02 – Základy podnikání v dopravě (ZPvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje soubor informací o provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, základní informace o právní úpravě podnikání v silniční dopravě, dohody a úmluvy v mezinárodní silniční dopravě, finanční povinnosti dopravce vůči státu. Součástí předmětu jsou základní informace z oblasti tarifů, cen a celní problematiky v silniční dopravě.

Povinná literatura:

1. Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších novelizací. 2. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 3. Stejskal, P.: Tarify, ceny a mezinárodní přeprava. ČVUT Praha, 2001. 4. Gnap, J.: Cestná nákladná doprava I. VŠDS Žilina, 1994. 5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Dopravní politika. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – živnostenský zákon. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – zákon o silniční dopravě. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – zákon o silniční dopravě. Právní úprava podnikání v silniční dopravě – technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mezinárodní doprava – dohody a úmluvy v mezinárodní silniční dopravě. Mezinárodní doprava – dohody a úmluvy v mezinárodní silniční dopravě. Povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu. Finanční povinnosti dopravce – náklady, kalkulace nákladů. Finanční povinnosti dopravce – přímé daně. Finanční povinnosti dopravce – nepřímé daně. Finanční povinnosti dopravce – pojištění v silniční dopravě. Cena a tarify v silniční dopravě. Celní řízení v mezinárodní silniční dopravě. Náplň cvičení a seminářů Rozvoj dopravy v ČR v rámci evropských dopravních sítí. Kategorie živností podle živnostenského zákona. Základní pojmy pro podnikání v silniční dopravě. Povinnosti dopravců v silniční dopravě. Stanice technické kontroly a stanice měření emisí. Průvodní dokumentace zboží v mezinárodní silniční dopravě. Značení vozidel při přepravách nebezpečných věcí podle Dohody ADR. Test 1. Zadání semestrální práce – projekt založení firmy. Kalkulace nákladů v silniční dopravě. Výpočet přímých daní. Výpočet odpisů. Pojištění v silniční dopravě. Výpočet ceny a tarifů. Test 2. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.