342-0065/02 – Technical and Economic Analysis (TER)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOL42 doc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Historický náhled na využití technicko-ekonomických analýz podnikání v dopravě Pojetí technicko-ekonomických rozborů a soudobá metodologie Technicko-ekonomické charakteristiky dopravních oborů Rozbor výkonových a časových ukazatelů využití vozového parku a jejich vliv na produktivitu práce a rentabilitu investic Vlastní náklady, kalkulační vzorec v dopravě, efektivnost vlastních nákladů, kalkulace cen Investice, rentabilita a efektivnost investic, investiční náročnost, odpisy Analýza hospodaření, postavení a vývoje podniku na trhu Marketing, controlling, podnikatelský záměr spedice Hodnotová rozhodovací analýza Národohospodářské pojetí technicko-ekonomických rozborů v dopravě, efektivnost vysokorychlostních tratí a vodních cest Dopravní politika, externality dopravy Efektivnost přepravních systémů, kombinovaná přeprava Integrace dopravních systémů Přepravní, materiálová a energetická náročnost Náplň cvičení a seminářů Pojetí technicko-ekonomických rozborů a soudobá metodologie Technicko-ekonomické charakteristiky dopravních oborů Rozbor výkonových a časových ukazatelů využití vozového parku a jejich vliv na produktivitu práce a rentabilitu investic Vlastní náklady, kalkulační vzorec v dopravě, efektivnost vlastních nákladů, kalkulace cen Zadání programu č. 1 Investice, rentabilita a efektivnost investic, investiční náročnost, odpisy Analýza hospodaření, postavení a vývoje podniku na trhu Marketing, controlling, podnikatelský záměr spedice, Hodnotová rozhodovací analýza Zadání programu č. 2 Národohospodářské pojetí technicko-ekonomických rozborů v dopravě, efektivnost vysokorychlostních tratí a vodních cest Dopravní politika, externality dopravy Efektivnost přepravních systémů, kombinovaná přeprava Integrace dopravních systémů; Přepravní, materiálová a energetická náročnost Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.