342-0077/02 – Transportation Facilities (DZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Objective of the course is to familiarize students with basic theory and practical applications transport facilities. In this subject the student familiar with the areas of classification and characteristics transported materials, the theoretical foundations of transport, transport equipment continuous transport, transport equipment for intermittent traffic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

In the course, students learn the basics of theory and practical applications transport facilities. The course is dedicated areas: classification and properties transported materials, the theoretical foundations of transport, transport equipment continuous transport, transport equipment for intermittent traffic.

Compulsory literature:

Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979. Klimecký,O.a kol.:Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. ES VŠB, 1988

Recommended literature:

Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Význam a cíle dopravy. Rozdělení dopravy a dopravních zařízení. Základní pohybová rovnice. Fyzikální vlastnosti těživa. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Teorie přenášení síly třením. Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky. Pásový dopravník. Princip, rozdělení, hlavní části. Příslušenství. Základy teorie a výpočtu. Korečkový elevátor. Hřeblový dopravník, princip, rozdělení, hlavní části. Hřeblový dopravník. Základy teorie a výpočtu. Článkový dopravník. Vibrační dopravník. Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou. Kolejová doprava. Kolejová trať, kolejová vozidla, jízdní odpory. Výpočty lokomotivní dopravy. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava. Speciální pozemní dráha. Vozidla na pneumatikách. Zásobníky a jejich uzávěry. Výběr dopravního systému. Technicko-ekonomická kritéria. Zařízení svislé dopravy. Těžní zařízení, těžní stroje, výpočet výkonu těžního motoru, dopravní nádoby. Těžní věže. Těžní jámy, náraziště a oběhy vozů. Plnící a vyprázdňovací stanice skipů. Výtahy. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Základní názvosloví. Výpočet dopravního výkonu. Fyzikální vlastnosti těživa. Měření mechanických vlastností sypkých hmot (laboratoř). Teorie přenášení síly třením. Graficko-početní metoda určování tažné síly. Tažné prvky. Konstrukce a výpočet. Výpočet pásového dopravníku. Výpočet korečkového elevátoru. Test č. 1. Výpočet hřeblového dopravníku. Výpočet kolejové trati. Trakční výpočty. Stanovení počtu vozidel Test č. 2. Ekonomické parametry pásové a lokomotivní dopravy. Výpočty svislé dopravy. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner