342-0077/03 – Dopravní zařízení (DZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu je seznámit posluchače se základy teorie a praktickými aplikacemi dopravních zařízení. V předmětu se posluchač seznámí s oblastmi klasifikace a vlastnosti dopravovaných materiálů, teoretické základy dopravy, dopravní zařízení pro plynulou dopravu, dopravní zařízení pro přerušovanou dopravu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základy teorie a praktickými aplikacemi dopravních zařízení. Předmět je věnován oblastem: klasifikace a vlastnosti dopravovaných materiálů, teoretické základy dopravy, dopravní zařízení pro plynulou dopravu, dopravní zařízení pro přerušovanou dopravu.

Povinná literatura:

Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB-TUO,2001 Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízeníII. ES VŠB-TUO,2003 Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990. Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979. Klimecký,O.a kol.:Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. ES VŠB, 1988 Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech, VŠB, 1988.

Doporučená literatura:

Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech, VŠB, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Význam a cíle dopravy. Rozdělení dopravy a dopravních zařízení. Základní pohybová rovnice. Fyzikální vlastnosti těživa. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Teorie přenášení síly třením. Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky. Pásový dopravník. Princip, rozdělení, hlavní části. Příslušenství. Základy teorie a výpočtu. Korečkový elevátor. Hřeblový dopravník, princip, rozdělení, hlavní části. Hřeblový dopravník. Základy teorie a výpočtu. Článkový dopravník. Vibrační dopravník. Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou. Kolejová doprava. Kolejová trať, kolejová vozidla, jízdní odpory. Výpočty lokomotivní dopravy. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava. Speciální pozemní dráha. Vozidla na pneumatikách. Zásobníky a jejich uzávěry. Výběr dopravního systému. Technicko-ekonomická kritéria. Zařízení svislé dopravy. Těžní zařízení, těžní stroje, výpočet výkonu těžního motoru, dopravní nádoby. Těžní věže. Těžní jámy, náraziště a oběhy vozů. Plnící a vyprázdňovací stanice skipů. Výtahy. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Základní názvosloví. Výpočet dopravního výkonu. Fyzikální vlastnosti těživa. Měření mechanických vlastností sypkých hmot (laboratoř). Teorie přenášení síly třením. Graficko-početní metoda určování tažné síly. Tažné prvky. Konstrukce a výpočet. Výpočet pásového dopravníku. Výpočet korečkového elevátoru. Test č. 1. Výpočet hřeblového dopravníku. Výpočet kolejové trati. Trakční výpočty. Stanovení počtu vozidel Test č. 2. Ekonomické parametry pásové a lokomotivní dopravy. Výpočty svislé dopravy. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.