342-0085/01 – Soudní inženýrství (SI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxx

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu " Soudní inženýrství " se student seznámí se zásadami práce soudního znalce získá základní znalosti z oblasti vyšetřování a posuzování nehodových událostí, vypracování a prezentaci znaleckého posudku před orgány policie a soudu. Součástí předmětu je seznámení se základními právními normami a předpisy platnými pro tuto oblast. V rámci cvičení budou studenti pod vedením posuzovat nehodové události v dopravě. Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - přehled nehodových událostí a jejich následků - právní normy, - zásady vyšetřování nehodových událostí, - klasifikace příčin nehodových událostí, - hodnocení příčin nehodových událostí, - metodika zpracování znaleckého posudku, - prezentace znaleckého posudku, - znalecké standardy,

Povinná literatura:

Obchodní zákonník, Zákon o drahách, Zákon o silniční dopravě, Železniční přepravní řád, Přepravní řád silniční dopravy, Trestni zákonník, Zákon o znalcích a tlumočnících, Tarify, Ročenky, železniční předpisy, časopis Soudní inženýrství

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

P Ř E D N Á Š K Y Úvod, nehodové události, zákon o znalcích,trestnízákonník,občanský zákonník. Právní vztahy a normy v dopravě. Příčiny nehodových událostí. Vědecké nástroje pro řešení nehodových událostí. Lidský činitel a nehodové události Technologické příčiny. Technické příčiny. Vliv nákladu a jeho naložení. Zásady zpracování znaleckého posudku. Projednávání znaleckého posudku před soudem a orgány vyšetřování. C V I Č E N Í Zákonné normy. Příklady rozboru nehodových událostí. Uplatnění vědních disciplin pro zjištění příčin nehodové události. Příklady zajištění nákladu. Zpracování znaleckého posudku a jeho rozbor

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.