342-0085/02 – Law Engineering (SI)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 6+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Summary

V předmětu " Soudní inženýrství " se student seznámí se zásadami práce soudního znalce získá základní znalosti z oblasti vyšetřování a posuzování nehodových událostí, vypracování a prezentaci znaleckého posudku před orgány policie a soudu. Součástí předmětu je seznámení se základními právními normami a předpisy platnými pro tuto oblast. V rámci cvičení budou studenti pod vedením posuzovat nehodové události v dopravě. Předmět je zaměřen na tyto oblasti : - přehled nehodových událostí a jejich následků - právní normy, - zásady vyšetřování nehodových událostí, - klasifikace příčin nehodových událostí, - hodnocení příčin nehodových událostí, - metodika zpracování znaleckého posudku, - prezentace znaleckého posudku, - znalecké standardy,

Compulsory literature:

Obchodní zákonník, Zákon o drahách, Zákon o silniční dopravě, Železniční přepravní řád, Přepravní řád silniční dopravy, Trestni zákonník, Zákon o znalcích a tlumočnících, Tarify, Ročenky, železniční předpisy, časopis Soudní inženýrství

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

P Ř E D N Á Š K Y Úvod, nehodové události, zákon o znalcích,trestnízákonník,občanský zákonník. Právní vztahy a normy v dopravě. Příčiny nehodových událostí. Vědecké nástroje pro řešení nehodových událostí. Lidský činitel a nehodové události Technologické příčiny. Technické příčiny. Vliv nákladu a jeho naložení. Zásady zpracování znaleckého posudku. Projednávání znaleckého posudku před soudem a orgány vyšetřování. C V I Č E N Í Zákonné normy. Příklady rozboru nehodových událostí. Uplatnění vědních disciplin pro zjištění příčin nehodové události. Příklady zajištění nákladu. Zpracování znaleckého posudku a jeho rozbor

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.