342-0097/01 – Vehicle Safety and Vehicle Testing (BaZV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT42 doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student získá informace o požadavcích na zkoušení kolejových vozidel z hlediska bezpečnosti při jejich provozování. Seznamí se s legislativním rámcem zkoušek, s požadavky na kolejová vozidla z hlediska bezpečnosti provozu. Jsou uvedeny metody zpracování naměřených hodnot.

Teaching methods

Summary

Základními požadavky na zkoušení kolejových vozidel z hlediska bezpečnosti při jejich provozování. Legislativní rámec zkoušek, požadavky na kolejová vozidla z hlediska bezpečnosti provozu. Stacionární a dynamické zkoušky, měření technických parametrů kolejových vozidel. Metody zpracování naměřených hodnot. Program přednášek a cvičení. Týden Náplň přednášek 1. Úvod do zkušebnictví kolejových vozidel. Legislativní rámec zkoušek kolejových vozidel.Požadavky na kolejová vozidla. 2. Technické podmínky pro kolejová vozidla. Rozdělení zkoušek kolejových vozidel. 3. Vážení hnacích, přípojných a speciálních kolejových vozidel. Technicko bezpečnostní a zkušební jízdy kolejových vozidel. 4. Pevnostní zkoušky kolejových vozidel, zatížení pro statické a dynamické zkoušky. 5. Stacionární a jízdní brzdové zkoušky, nárazové zkoušky, hlukové zkoušky. 6. Ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel, adhezní zkoušky, měření oteplení trakčních motorů. 7. Měření odporu proti otáčení podvozku, měření vozidlového odporu kolejových vozidel, měření spotřeby paliva. 8. Styk kola s kolejnicí, bezpečnost proti vykolejení a převracení kolejového vozidla. 9. Zkoušky klimatické odolnosti a těsnosti kolejových vozidel. 10. Rozjezdové a vytrvalostní zkoušky hnacích vozidel, dílenské zkoušky, základní technická dokumentace vozidel (provoz, údržba, garance dodavatele). 11. Technická zařízení k provádění stacionárních a dynamických zkoušek vozidel. 12. Stavební a technické vybavení ŽZO v Cerhenicích, prováděné zkoušky, certifikace zkušeben. 13. Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek, metodiky zkoušek, konstrukční chyby a nedostatky v dokumentaci, vliv materiálu, výpočty a dodatečné úpravy konstrukce, technologie výroby. 14. Materiály, které by neměly být použity při stavbě a provozování (provozní hmoty) kolejových vozidel ve vztahu k požární bezpečnosti a ochraně životního prostředí. 15. Chyby při měření, zpracování výsledků měření.

Compulsory literature:

Škapa P.: Bezpečnost a zkoušení kolejových vozidel, VŠB-TU Ostrava,2005,ISBN 80-248-0757-2. Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80-7100-932-6.

Recommended literature:

Atonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974. Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981. ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.