342-0097/01 – Bezpečnost a zkoušení vozidel (BaZV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Škapa, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT42 doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá informace o požadavcích na zkoušení kolejových vozidel z hlediska bezpečnosti při jejich provozování. Seznamí se s legislativním rámcem zkoušek, s požadavky na kolejová vozidla z hlediska bezpečnosti provozu. Jsou uvedeny metody zpracování naměřených hodnot.

Vyučovací metody

Anotace

Základními požadavky na zkoušení kolejových vozidel z hlediska bezpečnosti při jejich provozování. Legislativní rámec zkoušek, požadavky na kolejová vozidla z hlediska bezpečnosti provozu. Stacionární a dynamické zkoušky, měření technických parametrů kolejových vozidel. Metody zpracování naměřených hodnot. Program přednášek a cvičení. Týden Náplň přednášek 1. Úvod do zkušebnictví kolejových vozidel. Legislativní rámec zkoušek kolejových vozidel.Požadavky na kolejová vozidla. 2. Technické podmínky pro kolejová vozidla. Rozdělení zkoušek kolejových vozidel. 3. Vážení hnacích, přípojných a speciálních kolejových vozidel. Technicko bezpečnostní a zkušební jízdy kolejových vozidel. 4. Pevnostní zkoušky kolejových vozidel, zatížení pro statické a dynamické zkoušky. 5. Stacionární a jízdní brzdové zkoušky, nárazové zkoušky, hlukové zkoušky. 6. Ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel, adhezní zkoušky, měření oteplení trakčních motorů. 7. Měření odporu proti otáčení podvozku, měření vozidlového odporu kolejových vozidel, měření spotřeby paliva. 8. Styk kola s kolejnicí, bezpečnost proti vykolejení a převracení kolejového vozidla. 9. Zkoušky klimatické odolnosti a těsnosti kolejových vozidel. 10. Rozjezdové a vytrvalostní zkoušky hnacích vozidel, dílenské zkoušky, základní technická dokumentace vozidel (provoz, údržba, garance dodavatele). 11. Technická zařízení k provádění stacionárních a dynamických zkoušek vozidel. 12. Stavební a technické vybavení ŽZO v Cerhenicích, prováděné zkoušky, certifikace zkušeben. 13. Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek, metodiky zkoušek, konstrukční chyby a nedostatky v dokumentaci, vliv materiálu, výpočty a dodatečné úpravy konstrukce, technologie výroby. 14. Materiály, které by neměly být použity při stavbě a provozování (provozní hmoty) kolejových vozidel ve vztahu k požární bezpečnosti a ochraně životního prostředí. 15. Chyby při měření, zpracování výsledků měření.

Povinná literatura:

Škapa P.: Bezpečnost a zkoušení kolejových vozidel, VŠB-TU Ostrava,2005,ISBN 80-248-0757-2. Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80-7100-932-6.

Doporučená literatura:

Atonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974. Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981. ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.