342-0098/01 – Organization and Control of Transport (OŘD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOL42 doc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Historie vývoje silniční a městské dopravy; Základní faktory rozvoje; Doprava a urbanismus Postavení a úloha silniční dopravy ve společnosti; Doprava a přeprava; Způsoby realizace přepravních vztahů; Dopravní systémy a dělba dopravní práce Dopravní průzkumy a analýzy; Metodika dopravních a přepravních průzkumů; Technika automatizovaného sběru dat Zásady a způsoby organizace, regulace silniční a městské dopravy; Hybnost obyvatel; Koordinace dopravních systémů v rámci města a regionu; Integrace dopravy Základní komunikační systémy ve městech; Parkování a odstavování vozidel; Cyklistické stezky; Pěší stezky a dopravně zklidněné komunikace; Zeleň ve městě Teorie dopravního proudu; Dynamické charakteristiky dopravních proudů; Pohyb vozidel v koloně; Délka rozhledu na zastavení; Křižovatky; Vliv délky žluté na SSZ; Kapacitní výpočty pozemních komunikací a křižovatek Základy teorie řízení dopravy; Světelná signalizační zařízení; Způsoby výpočtu pevných signálních plánů Způsoby řízení dopravy světelně signalizačních zařízení; Plošná a liniová koordinace; Automatizované systémy centrálního řízení Systémy městské hromadné dopravy; Přepravní charakteristiky vozidel a linek MHD; Zastávky Dispečerské řízení provozu MHD; Automatizované systémy dispečinku Preference MHD; Teorie a praxe statické a dynamické preference vozidel MHD na komunikační síti města Kvalitativní parametry přepravy; Negativní účinky automobilové dopravy na životní prostředí a způsoby snižování těchto důsledků Systémy statistické a topografické evidence dopravní nehodovosti; Klasifikace dopravních nehod; Teorie sledování a vyhodnocování konfliktních situací; Cesty zvyšování bezpečnosti v dopravě Aplikace psychologie v dopravě; Průtahy silnic v obcích Náplň cvičení a seminářů Úvod do předmětu Dopravní průzkumy a analýzy; Metodika dopravních a přepravních průzkumů Teorie dopravního proudu; Dynamické charakteristiky dopravních proudů; Pohyb vozidel v koloně; Délka rozhledu na zastavení Křižovatky; Vliv délky žluté na světelně signalizačních zařízení Kapacitní výpočty pozemních komunikací a křižovatek Praktické měření - dopravní průzkum Zpracování dopravního průzkumu – program č. 1 Základy teorie řízení dopravy; Světelná signalizační zařízení; Způsoby výpočtu pevných signálních plánů; Způsoby řízení dopravy SSZ; Systémy městské hromadné dopravy; Přepravní charakteristiky vozidel a linek MHD Vypracování signálního programu na řízené křižovatce – program č. 2 Sledování a vyhodnocování konfliktních situací pomocí videoaparatury Průtahy silnic v obcích Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.