342-0098/02 – Organizace a řízení dopravy (OŘD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL42 doc. Ing. Jan Folprecht, CSc.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá zásadami a způsoby organizace, regulace a řízení silniční a městské dopravy. Blíže se zabývá automatizovanými systémy řízení světelnou signalizací, způsoby dopravních průzkumu, koncepcí komunikačních sítí ve městech, preferencí a řízením městské hromadné dopravy, dopravní nehodovostí a koordinací a integrací dopravních systémů ve městech.

Povinná literatura:

Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu. Technické podmínky. 1. vyd. CDV Brno, 1996, 109 s. ISBN 80-902141-2-6 Folprecht J. Grafický průvodce historií silniční a městské dopravy. Pomůcka ke studiu předmětu "Dopravní inženýrství". 1. vyd. VŠB-TU Ostrava, 1995, 118 s. Jirava P., Slabý P. Pozemní komunikace 10, Dopravní inženýrství. ČVUT Praha. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 Pipková B., Dlouhá E., Jirava P., Slabý P. Pozemní komunikace 10, Dopravní inženýrství. Návody do cvičení. ČVUT Praha. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Český normalizační institut, Praha, 1995, 57 s. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Český normalizační institut, Praha, 1986, 75 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Historie vývoje silniční a městské dopravy; Základní faktory rozvoje; Doprava a urbanismus Postavení a úloha silniční dopravy ve společnosti; Doprava a přeprava; Způsoby realizace přepravních vztahů; Dopravní systémy a dělba dopravní práce Dopravní průzkumy a analýzy; Metodika dopravních a přepravních průzkumů; Technika automatizovaného sběru dat Zásady a způsoby organizace, regulace silniční a městské dopravy; Hybnost obyvatel; Koordinace dopravních systémů v rámci města a regionu; Integrace dopravy Základní komunikační systémy ve městech; Parkování a odstavování vozidel; Cyklistické stezky; Pěší stezky a dopravně zklidněné komunikace; Zeleň ve městě Teorie dopravního proudu; Dynamické charakteristiky dopravních proudů; Pohyb vozidel v koloně; Délka rozhledu na zastavení; Křižovatky; Vliv délky žluté na SSZ; Kapacitní výpočty pozemních komunikací a křižovatek Základy teorie řízení dopravy; Světelná signalizační zařízení; Způsoby výpočtu pevných signálních plánů Způsoby řízení dopravy světelně signalizačních zařízení; Plošná a liniová koordinace; Automatizované systémy centrálního řízení Systémy městské hromadné dopravy; Přepravní charakteristiky vozidel a linek MHD; Zastávky Dispečerské řízení provozu MHD; Automatizované systémy dispečinku Preference MHD; Teorie a praxe statické a dynamické preference vozidel MHD na komunikační síti města Kvalitativní parametry přepravy; Negativní účinky automobilové dopravy na životní prostředí a způsoby snižování těchto důsledků Systémy statistické a topografické evidence dopravní nehodovosti; Klasifikace dopravních nehod; Teorie sledování a vyhodnocování konfliktních situací; Cesty zvyšování bezpečnosti v dopravě Aplikace psychologie v dopravě; Průtahy silnic v obcích Náplň cvičení a seminářů Úvod do předmětu Dopravní průzkumy a analýzy; Metodika dopravních a přepravních průzkumů Teorie dopravního proudu; Dynamické charakteristiky dopravních proudů; Pohyb vozidel v koloně; Délka rozhledu na zastavení Křižovatky; Vliv délky žluté na světelně signalizačních zařízení Kapacitní výpočty pozemních komunikací a křižovatek Praktické měření - dopravní průzkum Zpracování dopravního průzkumu – program č. 1 Základy teorie řízení dopravy; Světelná signalizační zařízení; Způsoby výpočtu pevných signálních plánů; Způsoby řízení dopravy SSZ; Systémy městské hromadné dopravy; Přepravní charakteristiky vozidel a linek MHD Vypracování signálního programu na řízené křižovatce – program č. 2 Sledování a vyhodnocování konfliktních situací pomocí videoaparatury Průtahy silnic v obcích Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.