342-0099/02 – Provoz a ekonomika silniční dopravy I (PSDI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SUR42 prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat technologie hromadné osobní dopravy, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout technologii dopravy na linkách MHD, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v dopravě. Provést hodnocení kvality osobní dopravy a efektivnosti dispečerského řízení dopravy. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Technologie, organizace, řízení a ekonomika silniční a městské hromadné osobní dopravy. Charakteristické znaky osobní dopravy, technologické prvky pravidelné hromadné osobní dopravy. Výkony a kvalita dopravy. Tvorba systému hromadné osobní dopravy, dělba přepravní práce mezi MHD a IAD. Dispečerské řízení a koordinace dopravy. Provozně ekonomické charakteristiky hromadných osobních dopravních prostředků. Státní dopravní politika v osobní dopravě. Tvorba jízdního řádu, grafikonu. Projekt technologie dopravy na lince (klasifikovaný zápočet).

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-494-4 CISKO, Š. – SUROVEC, P.: Zbierka príkladov z prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. ALFA Bratislava, 1.vyd., 1981

Doporučená literatura:

HABARDA, D.: Modernizácia mestskej koľajovej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 2003. ISBN 80-8070-057-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.