342-0100/01 – Provoz a ekonomika silniční dopravy II (PSDII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SUR42 prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat systém hromadné osobní dopravy z hlediska technologického, provozně-ekonomického a kvalitativního, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout řešení dopravního systému, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v oblastech kvality dopravy, použité techniky a technologie, organizace, ekonomiky a životního prostředí. Provést hodnocení dopravního systému, změn a dopadů s využitím studovaných metod. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy území, tvorba dopravní sítě MHD. Hodnocení kvality dopravy. Organizace dopravy. Náklady v dopravě, dynamika nákladů. Technologie silniční nákladní dopravy, obrat, nakládka, vykládka. Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Časové a výkonové využití vozidel silniční nákladní dopravy. Metody a nástroje řízení dopravy, dispečerské řízení. Uplatnění statistických metod v řízení. Ekonomika dopravy, náklady, tržby, hospodářský výsledek, ekonomická rovnováha podniku, rentabilita, efektivnost, produktivita, likvidita. Státní dopravní politika, harmonizace s EU.

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004. SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-586-X CISKO, Š.: Odpisovanie investičného majetku v cestnej doprave. l.vyd. EDIS ŽU Žilina, 2000, ISBN 80-7100-702-1

Doporučená literatura:

GNAP, J.: Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave, EDIS ŽU Žilina, 1.vyd. 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.