342-0104/01 – Logistika (Log)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu " Logistika" se studenti seznámí s jednotlivými částmi logistického řetězce. V popředí zájmu jsou zejména zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuční logistika. Studenti si osvojí nejnovější metody a systémy pro uplatnění logistických zásad.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu " Logistika" se studenti seznámí s jednotlivými částmi logistického řetězce. V popředí zájmu jsou zejména zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuční logistika. Studenti si osvojí nejnovější metody a systémy pro uplatnění logistických zásad. Obsah předmětu: Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů: - základní pojmy - pojem a podstata logistiky Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém: - oblasti logistiky - logistický systém a základní toky logistického systému - faktory ovlivňující logistiku Logistické činnosti a logistické náklady: - logistické činnosti – rozdělení, význam činností - logistické náklady Zásobovací logistika: - úkoly zásobování, prvky a nástroje zásobovací politiky - zásoby, druhy zásob, oceňování zásob, zásobovací cyklus - zásobovací strategie, zásobovací řetězce - systémy řízení zásob - zásobovací modely a strategie - individuální zásobování, zásobování dle potřeby, zásobování synchronní s výrobou Skladovací systémy: - funkce a druhy skladů - typy skladů pro sypké materiály - typy skladů pro kusové zboží - vybavení skladu – regály, manipulační zařízení - správa a řízení skladu Komisionářské systémy: - funkce komisionářských systémů - prvky komisionářských systémů - formování komisionářských systémů - organizace toků v komisionářských systémech Výrobní logistika: - cíle výrobní logistiky, faktory ovlivňující výrobní logistiku - výrobní program a jeho plánování - výrobní principy - plánování a řízení výroby Distribuční logistika: - cíle a metody tvorby distribučních kanálů - volba stanoviště - skladování - vyřizování objednávek - skladování - balení - výstup zboží- a zajištění nakládky Organizační struktura logistiky: - pojem organizační struktury, alternativy uspořádání organizace logistiky - proces reorganizace Informační technologie v logistice: - elektronická výměna dat - informační systémy - sledování polohy zboží

Povinná literatura:

1. Daněk,J.: Logistika, Ostrava VŠB-TU Ostrava 2004, ISBN 80-248-0705-X 2. Kiss,I.: Logistika zásobovanie a distribúcia, Informatech Košice 1999, ISBN 80-88041-01-6 3. Pernica,P.: Logistický management, RADIX Praha 1998, ISBN 80-86031-13-6 4. Schulte,Ch.: Logistika, Victoria Publishnig Praha 1994, ISBN 80-85605-87-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Tema 1 9/2000 Úvod do logistiky . 2 10/2000 Faktory, ovlivňující logistiku. 3 11-12/2000 Zásobovací logistika. 4 13 /2000 Volba zásobovací strategie. 5 14 /2000 Synchronizace zásobování s výrobou. 6 15-16/2000 Výrobní logistika . Náklady výroby 7 17/ 2000. Skladovací systémy 8 18/2000. Komisionářské systémy 9 19/2000 . Simulační metody v logistice 10 20-21/2000 Distribuční logistika. 11 22/2000 Řízení logistiky. 12 23/2000 Ukazatele pro hodnocení logistiky. C V I Č E N Í P. č. Týden Tema 1. 9-10/2000 Příklady logistických řetězců. 2. 11-12/2000 Faktory, ovlivňující logistiku. Volba zásobovací strategie 3. 13-14/2000 Modely zásobování synchronizovaného s výrobou..Test 1 4. 15-16/2000 Principy JIT, KANBAN, LEAN PRODUCTION 5. 17-18/2000 Příklady skladovacích a komisionářských systémů. Test 2 6. 19-20/2000 Simulační metody v logistice 7. 21-22/2000 Ukazatele pro hodnocení logistiky. 8. 23/2000 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (20) Provoz a údržba silničních vozidel P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.