342-0104/01 – Logistics (Log)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V předmětu " Logistika" se studenti seznámí s jednotlivými částmi logistického řetězce. V popředí zájmu jsou zejména zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuční logistika. Studenti si osvojí nejnovější metody a systémy pro uplatnění logistických zásad.

Teaching methods

Summary

V předmětu " Logistika" se studenti seznámí s jednotlivými částmi logistického řetězce. V popředí zájmu jsou zejména zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuční logistika. Studenti si osvojí nejnovější metody a systémy pro uplatnění logistických zásad. Obsah předmětu: Úvod do problematiky logistiky a logistických systémů: - základní pojmy - pojem a podstata logistiky Logistický systém, faktory ovlivňující logistický systém: - oblasti logistiky - logistický systém a základní toky logistického systému - faktory ovlivňující logistiku Logistické činnosti a logistické náklady: - logistické činnosti – rozdělení, význam činností - logistické náklady Zásobovací logistika: - úkoly zásobování, prvky a nástroje zásobovací politiky - zásoby, druhy zásob, oceňování zásob, zásobovací cyklus - zásobovací strategie, zásobovací řetězce - systémy řízení zásob - zásobovací modely a strategie - individuální zásobování, zásobování dle potřeby, zásobování synchronní s výrobou Skladovací systémy: - funkce a druhy skladů - typy skladů pro sypké materiály - typy skladů pro kusové zboží - vybavení skladu – regály, manipulační zařízení - správa a řízení skladu Komisionářské systémy: - funkce komisionářských systémů - prvky komisionářských systémů - formování komisionářských systémů - organizace toků v komisionářských systémech Výrobní logistika: - cíle výrobní logistiky, faktory ovlivňující výrobní logistiku - výrobní program a jeho plánování - výrobní principy - plánování a řízení výroby Distribuční logistika: - cíle a metody tvorby distribučních kanálů - volba stanoviště - skladování - vyřizování objednávek - skladování - balení - výstup zboží- a zajištění nakládky Organizační struktura logistiky: - pojem organizační struktury, alternativy uspořádání organizace logistiky - proces reorganizace Informační technologie v logistice: - elektronická výměna dat - informační systémy - sledování polohy zboží

Compulsory literature:

1. Daněk,J.: Logistika, Ostrava VŠB-TU Ostrava 2004, ISBN 80-248-0705-X 2. Kiss,I.: Logistika zásobovanie a distribúcia, Informatech Košice 1999, ISBN 80-88041-01-6 3. Pernica,P.: Logistický management, RADIX Praha 1998, ISBN 80-86031-13-6 4. Schulte,Ch.: Logistika, Victoria Publishnig Praha 1994, ISBN 80-85605-87-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

P Ř E D N Á Š K Y P. č. Týden Tema 1 9/2000 Úvod do logistiky . 2 10/2000 Faktory, ovlivňující logistiku. 3 11-12/2000 Zásobovací logistika. 4 13 /2000 Volba zásobovací strategie. 5 14 /2000 Synchronizace zásobování s výrobou. 6 15-16/2000 Výrobní logistika . Náklady výroby 7 17/ 2000. Skladovací systémy 8 18/2000. Komisionářské systémy 9 19/2000 . Simulační metody v logistice 10 20-21/2000 Distribuční logistika. 11 22/2000 Řízení logistiky. 12 23/2000 Ukazatele pro hodnocení logistiky. C V I Č E N Í P. č. Týden Tema 1. 9-10/2000 Příklady logistických řetězců. 2. 11-12/2000 Faktory, ovlivňující logistiku. Volba zásobovací strategie 3. 13-14/2000 Modely zásobování synchronizovaného s výrobou..Test 1 4. 15-16/2000 Principy JIT, KANBAN, LEAN PRODUCTION 5. 17-18/2000 Příklady skladovacích a komisionářských systémů. Test 2 6. 19-20/2000 Simulační metody v logistice 7. 21-22/2000 Ukazatele pro hodnocení logistiky. 8. 23/2000 Zápočet

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.