342-0109/01 – Transport in Underground and Surface Mines (HGF)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To master basic principles of functions commonly used transport facilities and equipment and handling techniques. Meet the basics of their construction and technological calculations. Part of the course is also familiar with transported materials, sorting, and storage properties.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Distribution, classification and mechanical properties of transported materials. Introduction to theory and practical aplications of transport equipment and technologies used in mining industry. Basic calculations of a haulage capacity, resistance to motion, drive power etc. Description of continuous mechanical handling equipment used in mining industry. Description of intermittent mining transport technologies, such as locomotive haulage, free steered vehicles, wire rope haulage systems, mono and duo rails tarnsport. Mine winding, winding systems, winding engines.

Compulsory literature:

Handbook of Conveying and Handling of Particulate Solids, A. Levy, Elsevier, October 2001, ISBN: 978-0-444-50235-3 Wohlbier, R., H.: Bulk Handling in Open Mines and Quarries, 1986, ISBN 0878490655. Wohlbier, R., H.: Bulk Handling in Surface Mines, 1994, ISBN 0878490914. Wohlbier,R.H.: Open mit Mine, 2000, ISBN 0878491201. Powder Handling and Processing. ISSN 0934-7348 Trans Tech Publications 1998 – 2003.

Recommended literature:

Walker,S.C.: Mine Winding and Transport. Elsevier 1988 Standard Shear Testing Technique for Particulate Solids Using the Jenike Shear Cell (SSTT), A Report of the EFCE Working Party on the Mechanics, UK (1989), ISBN 0-85295-232-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Úvod, cíle a rozdělení dopravy. Dopravované materiály, jejich fyzikálně- mechanické vlastnosti. Základní pohybová rovnice. Výpočet dopravního výkonu. Požadavky hlavních hornických procesů na dopravu. Teorie přenášení síly třením. Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky používané v dopravě. Pásový dopravník. Hlavní části, základy výpočtů. Lanopásový dopravník. Hřeblový dopravník. Hlavní části, základy výpočtů. Článkový dopravník. Vibrační dopravník. Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou. Kolejový doprava – kolejová trať, kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejových vozidel. Základy výpočtu lokomotivní dopravy. Doprava lanem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava. Speciální pozemní dráha. Automobilová doprava. Skladování sypkých materiálů – zásobníky a jejich uzávěry. Vynášeče. Základní výpočty. Těžní zařízení, rozdělení a klasifikace. Lana pro svislou dopravu. Těžní stroje. Dopravní nádoby. Těžní věže. Těžní jámy. Náraziště a oběhy vozů. Plnící a vyprázdňovací stanice skipů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení se s programem cvičení. Požadavky k zápočtu. Základní parametry sypkých hmot. Základní pohybová rovnice, stanovení doby rozběhu pásového dopravníku. Výpočet dopravního výkonu plynulé a přerušované dopravy. Tažné prvky –lano, řetěz, dopravní pás – určování základních pevnostních parametrů a zatížení tažných prvků. Analýza tažných sil v tažném prvku. Graficko-početní metoda určení tažné síly. Výpočet pásového dopravníku dle ČSN 263102 a ČSN ISO 5048. Test č. 1, zadání programu č. 1. Výpočet a návrh hřeblového dopravníku. Výpočet a návrh vibrační dopravy. Výpočet a návrh dopravy v potrubí a dopravy vlastní tíhou. Výpočet jízdních odporů kolejových vozidel, základní parametry kolejové tratě. Stanovení počtu kolejových vozidel. Zásobníky a jejich uzávěry. Výpočet těžního zařízení. Test č. 2, stanovení odporů vynašečů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner