342-0109/02 – Doprava v dolech a lomech (HGF)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout základní principy funkce běžně používaných dopravních zařízení a prostředků a manipulační techniky. Seznámit se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení s dopravovanými materiály, jejich tříděním, vlastnostmi a skladováním.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Doprava v dolech a lomech se posluchači seznámí se základy funkce a praktickými aplikacemi dopravních zařízení a prostředků v dolech a lomech. Předmět se zabývá základy teorie dopravy, zařízeními pro plynulou dopravu v dolech a lomech, prostředky pro přerušovanou dopravu, mechanickými vlastnostmi a skladováním sypkých materiálů a těžními zařízeními

Povinná literatura:

Polák, J., Bichledr, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. Skripta VŠB- TUO, 1990. Strakoš, V., Menšík, J., Polák, J.: Automatizace důlní dopravy. SNTL, 1980. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. VŠB-TUO, 1988.

Doporučená literatura:

Polák, J., Bichledr, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. Skripta VŠB- TUO, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti fyziky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Úvod, cíle a rozdělení dopravy. Dopravované materiály, jejich fyzikálně- mechanické vlastnosti. Základní pohybová rovnice. Výpočet dopravního výkonu. Požadavky hlavních hornických procesů na dopravu. Teorie přenášení síly třením. Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky používané v dopravě. Pásový dopravník. Hlavní části, základy výpočtů. Lanopásový dopravník. Hřeblový dopravník. Hlavní části, základy výpočtů. Článkový dopravník. Vibrační dopravník. Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou. Kolejový doprava – kolejová trať, kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejových vozidel. Základy výpočtu lokomotivní dopravy. Doprava lanem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava. Speciální pozemní dráha. Automobilová doprava. Skladování sypkých materiálů – zásobníky a jejich uzávěry. Vynášeče. Základní výpočty. Těžní zařízení, rozdělení a klasifikace. Lana pro svislou dopravu. Těžní stroje. Dopravní nádoby. Těžní věže. Těžní jámy. Náraziště a oběhy vozů. Plnící a vyprázdňovací stanice skipů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení se s programem cvičení. Požadavky k zápočtu. Základní parametry sypkých hmot. Základní pohybová rovnice, stanovení doby rozběhu pásového dopravníku. Výpočet dopravního výkonu plynulé a přerušované dopravy. Tažné prvky –lano, řetěz, dopravní pás – určování základních pevnostních parametrů a zatížení tažných prvků. Analýza tažných sil v tažném prvku. Graficko-početní metoda určení tažné síly. Výpočet pásového dopravníku dle ČSN 263102 a ČSN ISO 5048. Test č. 1, zadání programu č. 1. Výpočet a návrh hřeblového dopravníku. Výpočet a návrh vibrační dopravy. Výpočet a návrh dopravy v potrubí a dopravy vlastní tíhou. Výpočet jízdních odporů kolejových vozidel, základní parametry kolejové tratě. Stanovení počtu kolejových vozidel. Zásobníky a jejich uzávěry. Výpočet těžního zařízení. Test č. 2, stanovení odporů vynašečů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní