342-0113/01 – Transportation and Handling Equipment (DMZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
POM37 Ing. Norbert Pomp
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Názvosloví a základní pojmy. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Přenos tažné síly. Analýza tažných sil v tažném prvku. Tažné prvky. Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník. Hlavní části, příslušenství. Speciální pásové dopravníky. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Lanopásový dopravník. Korečkový elevátor. Článkový dopravník. Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. Vibrační dopravník. Šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Doprava v potrubí. Rozdělení přerušované dopravy. Kolejová doprava. Konstrukce a základní výpočet kolejové tratě. Kolejová vozidla. Stanovení jízdních odporů kolejového vozidla. Základy trakčních výpočtů. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem. Visutá lanová dráha. Vozidla na pneumatikách. Zdvihací zařízení. Zdvihadla jednoduchá. Rozdělení jeřábů. Jeřáby. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanismů. Zařízení svislé přerušované dopravy. Výtahy. Těžní zařízení. Zásobníky. Konstrukce a uzávěry. Podavače. Skládky sypkých materiálů. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury). Základní názvosloví. Laboratoř sypkých hmot. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Jejich vliv na dopravu a skladovatelnost. Výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. Tažné prvky, lano, řetěz, dopravní pás. Zadání programu č.2 (výpočet pásového dopravníku). Korečkový elevátor. TEST č.1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Řetězové dopravníky. Doprava v potrubí. Kolejová trať. Trakční výpočty. Stanovení počtu kolejových vozidel. TEST č.2 „Výpočty a aplikace kolejové dopravy“. Doprava lanem. Výpočet zdvihacích a pojezdových mechanizmů. Odevzdání programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering (10) Transient Year /bachelor to magisters studies /Bc P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner