342-0118/01 – Strojní zařízení úpraven II (SZU2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení hlubších matematických a procesních vztahů v rámci konstrukčních komponentů strojních zařízení úpraven.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá hlouběji problematice materiálových toků a manipulací s nerostnými surovinami v průběhu úpravy a šířejí zkoumá dopravu na kmitajících žlabech. Navazuje na předmět Strojní zařízení úpraven I.

Povinná literatura:

Hoffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen. Springerverlag, Berlin, 1986. Klimecký, D., Veverková, H., Muller, J., Bailotti, K.: Manipulace s materiálem- Doprava v lomech. ES, VŠB-TU Ostrava, 1983. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. ES, VŠB-TU Ostrava, 1992. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I, ES, VŠB- TU Ostrava, 2001. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II, ES, VŠB-TU Ostrava, 2003. Pavliska J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV, ES, VŠB-TU Ostrava, 2004. Polák, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení III, ES, VŠB-TU Ostrava, 2005. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Hoffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen. Springerverlag, Berlin, 1986. Klimecký, D., Veverková, H., Muller, J., Bailotti, K.: Manipulace s materiálem- Doprava v lomech. ES, VŠB-TU Ostrava, 1983. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. ES, VŠB-TU Ostrava, 1992. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I, ES, VŠB- TU Ostrava, 2001. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II, ES, VŠB-TU Ostrava, 2003. Pavliska J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV, ES, VŠB-TU Ostrava, 2004. Polák, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení III, ES, VŠB-TU Ostrava, 2005. Firemní literatura. Slíva, A. Equipments of Processing Plant I/Strojní zařízení úpraven I. Dostupné na/Avaluable on: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0406/01&subjectBlockAssignmentId=95512&studyFormId=2&studyPlanId=11014&locale=cs&back=true

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během semestru formou 2 testů a zpracováním rešerše na zvolené téma.

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice a základní geometrické a fyzikálně-chemické parametry sypkého materiálu. Napěťový stav partikulárního tělesa. Stanovení zrnitostních analýz a typů rozdělení částicové distribuce materiálu. Zásobníky a různé speciální typy zásobníků sypkých hmot, druhy zásobníků, jejich navrhování a dimenzování. Poruchy vznikající v zásobnících a základní principy jejich odstraňování. Podávací zařízení. Vyhrabávače. Výpočet vyhrabávačů. Typy skládek a provoz na různých typech skládek. Shazovací vůz-konstrukce a základní výpočet. Odvodňování a usazování materiálu. Třídění materiálu, třídicí plochy, konstrukce třídičů. Speciální typy třídičů. Vibrační třídiče s přímočarým pohybem třídící plochy-výpočet dopadového místa grafickou a analytickou metodou. Definice a výpočet postupové rychlosti materiálu po vibrační ploše. Vibrační třídiče s kruhovým pohybem třídící plochy-výpočet dopadového místa grafickou a analytickou metodou.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní