342-0301/01 – Dopravníky (Dop)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je jednak prohloubit znalosti z oblasti výpočtů a přístupu ke konstruování typických a speciálních provedení dopravníků, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. Dále je ve výuce kladen důraz na studium nových vybraných konstrukcí, nebo inovovaných typů úspěšných dopravníků na trhu Evropské unie splňující náročná kritéria kladená na efektivitu provozu, ekologii, bezpečnost a ergonometrii konstrukce. Ve cvičeních je preferována práce s PC, posluchači samostatně vypracovávají celkovou rešeršní studii vybraného typu dopravníku většinou z EU, včetně patentních nároků a vědecké publikační rešerše. Posluchač získá dostatek informací a návyků pro samostatnou tvůrčí práci s informacemi v oboru. Cílem předmětu je vybavit posluchače dostatkem informací pro volbu, návrh a konstruování dopravníků podle zásad logistiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Je zde přímo navazováno na výchozí předměty a dále na aplikovanou mechaniku (statika, kinematika a dynamika). Cílem výuky je jednak prohloubit znalosti z oblasti výpočtů a přístupu ke konstruování typických a speciálních provedení dopravníků, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. Dále je ve výuce kladen důraz na studium nových vybraných konstrukcí, nebo inovovaných typů úspěšných dopravníků na trhu Evropské unie splňující náročná kritéria kladená na efektivitu provozu, ekologii, bezpečnost a ergonometrii konstrukce. Ve cvičeních je preferována práce s PC, posluchači samostatně vypracovávají celkovou rešeršní studii vybraného typu dopravníku většinou z EU, včetně patentních nároků a vědecké publikační rešerše. Posluchač získá dostatek informací a návyků pro samostatnou tvůrčí práci s informacemi v oboru. Cílem předmětu je vybavit posluchače dostatkem informací pro volbu, návrh a konstruování dopravníků podle zásad logistiky.

Povinná literatura:

Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Hrabovský, L.: Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky I., II., VŠB-TUO, Ostrava Časopisy – Schüttgut, Bulk-Solids-Handling, Powder handling and Processing, Logistika a další.

Doporučená literatura:

Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Hrabovský, L.: Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky I., II., VŠB-TUO, Ostrava Časopisy – Schüttgut, Bulk-Solids-Handling, Powder handling and Processing, Logistika a další.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola pomocí dvou písemných testů, znalostní otázky během přednášek a cvičení. Dále pak konzultace nad projektem či odborným překladem.

E-learning

LMS.VSB.CZ

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek a zkušební otázky: Zkušební otázky: 1. Pohony dopravníků – ruční, elektrický, pneumaticky, hydraulický a spalovací. 2. Pásové dopravníky – možnosti zvyšování tažné síly, vícebubnové a parciální pohony. 3. Úpadní pásové dopravníky – výpočet kritického sklonu, teorie generátorického stavu elektrického motoru, upravené Eulerovy vztahy. 4. Speciální pásové dopravníky – lanopásový. 5. Speciální pásové dopravníky - s přepážkami (Flexowell), s přítlačným pásem. 6. Speciální pásové dopravníky – hadicový, Sicon. 7. Hřeblový dopravník – příkladné procesní aplikace, specifika výpočtu řetězových bubnů s ohledem na parametry zvoleného řetězu, optimální volba rozteče unášečů. 8. Redler – příkladné procesní aplikace, anti abrazivní opatření, konstrukce unášecích prvků. 9. Článkový dopravník – příkladné procesní aplikace, konstrukce tažných a nosných prvků. 10. Schrage dopravník – specifika volby rozteče unášečů, volba dopravního potrubí dle dopravovaného materiálu, poháněcí a vratná stanice. 11. Závěsné řetězové dopravníky - konstrukce – jednodráhový a dvoudráhový dopravník, řetěz, poháněcí a napínací stanice, dráha, kapacitní výpočet a metoda redukovaných oblouků. 12. Korečkové dopravníky – příkladné procesní aplikace, porovnání volby řetězového a pásového typu tažného prvku, typická uchycení korečků. 13. Korečkové dopravníky – požadavky na plnění a vyprazdňování, kriteriální funkce volby gravitačního, odstředivého a smíšeného vyprazdňování. 14. Speciální šnekové dopravníky – konstrukce bezosých a flexibilních šneků 15. Vibrační dopravníky – konstrukce budících pohonů, procesní aplikace. 16. Hydraulická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 17. Pneumatická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 18. Doprava lanem - doprava otevřeným a uzavřeným lanem, konstrukce lan, odvození tažné síly, konstrukce centrické vidlice. 19. Vrátky a poháněcí stanice s třecím kotoučem - rozdělení vrátků, výpočet středního tahu a rychlosti vrátku, typy třecích kotoučů, určení součinitele tření třecích kotoučů. 20. Visutá lanová dráha - konstrukce – jednolanová, dvoulanová, lano, poháněcí a napínací stanice, tah v nosném laně visuté lanové dráhy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.