342-0301/03 – Dopravníky (Dop)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je jednak prohloubit znalosti z oblasti výpočtů a přístupu ke konstruování typických a speciálních provedení dopravníků, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. Dále je ve výuce kladen důraz na studium nových vybraných konstrukcí, nebo inovovaných typů úspěšných dopravníků na trhu Evropské unie splňující náročná kritéria kladená na efektivitu provozu, ekologii, bezpečnost a ergonometrii konstrukce. Ve cvičeních je preferována práce s PC, posluchači samostatně vypracovávají celkovou rešeršní studii vybraného typu dopravníku většinou z EU, včetně patentních nároků a vědecké publikační rešerše. Posluchač získá dostatek informací a návyků pro samostatnou tvůrčí práci s informacemi v oboru. Cílem předmětu je vybavit posluchače dostatkem informací pro volbu, návrh a konstruování dopravníků podle zásad logistiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Je zde přímo navazováno na výchozí předměty a dále na aplikovanou mechaniku (statika, kinematika a dynamika). Cílem výuky je jednak prohloubit znalosti z oblasti výpočtů a přístupu ke konstruování typických a speciálních provedení dopravníků, např. pásových, hrabicových, korečkových atd. Dále je ve výuce kladen důraz na studium nových vybraných konstrukcí, nebo inovovaných typů úspěšných dopravníků na trhu Evropské unie splňující náročná kritéria kladená na efektivitu provozu, ekologii, bezpečnost a ergonometrii konstrukce. Ve cvičeních je preferována práce s PC, posluchači samostatně vypracovávají celkovou rešeršní studii vybraného typu dopravníku většinou z EU, včetně patentních nároků a vědecké publikační rešerše. Posluchač získá dostatek informací a návyků pro samostatnou tvůrčí práci s informacemi v oboru. Cílem předmětu je vybavit posluchače dostatkem informací pro volbu, návrh a konstruování dopravníků podle zásad logistiky.

Povinná literatura:

Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Hrabovský, L.: Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky I., II., VŠB-TUO, Ostrava Časopisy – Schüttgut, Bulk-Solids-Handling, Powder handling and Processing, Logistika a další.

Doporučená literatura:

Jasaň, V.: Teória a stavba dopravníkov. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Jasaň, V., Košábek, J.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava. Patrman, F.: Doprava v hutích. Ostrava, skriptum, 1978. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Hrabovský, L.: Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky I., II., VŠB-TUO, Ostrava Časopisy – Schüttgut, Bulk-Solids-Handling, Powder handling and Processing, Logistika a další.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční: 4 x test Program č. 1: Výpočet volené typu dopravního zařízení Program č. 2: Rešerše na odborné téma Kombinované: 1 x test Program č. 1: Výpočet volené typu dopravního zařízení Program č. 2: Rešerše na odborné téma

E-learning

LMS.VSB.CZ

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zkušební otázky: 1. Pohony dopravníků – ruční, elektrický, pneumaticky, hydraulický a spalovací. 2. Pásové dopravníky – možnosti zvyšování tažné síly, vícebubnové a parciální pohony. 3. Úpadní pásové dopravníky – výpočet kritického sklonu, teorie generátorického stavu elektrického motoru, upravené Eulerovy vztahy. 4. Speciální pásové dopravníky – lanopásový. 5. Speciální pásové dopravníky - s přepážkami (Flexowell), s přítlačným pásem. 6. Speciální pásové dopravníky – hadicový, Sicon. 7. Hřeblový dopravník – příkladné procesní aplikace, specifika výpočtu řetězových bubnů s ohledem na parametry zvoleného řetězu, optimální volba rozteče unášečů. 8. Redler – příkladné procesní aplikace, anti abrazivní opatření, konstrukce unášecích prvků. 9. Článkový dopravník – příkladné procesní aplikace, konstrukce tažných a nosných prvků. 10. Schrage dopravník – specifika volby rozteče unášečů, volba dopravního potrubí dle dopravovaného materiálu, poháněcí a vratná stanice. 11. Závěsné řetězové dopravníky - konstrukce – jednodráhový a dvoudráhový dopravník, řetěz, poháněcí a napínací stanice, dráha, kapacitní výpočet a metoda redukovaných oblouků. 12. Korečkové dopravníky – příkladné procesní aplikace, porovnání volby řetězového a pásového typu tažného prvku, typická uchycení korečků. 13. Korečkové dopravníky – požadavky na plnění a vyprazdňování, kriteriální funkce volby gravitačního, odstředivého a smíšeného vyprazdňování. 14. Speciální šnekové dopravníky – konstrukce bezosých a flexibilních šneků 15. Vibrační dopravníky – konstrukce budících pohonů, procesní aplikace. 16. Hydraulická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 17. Pneumatická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata, základ výpočtu. 18. Doprava lanem - doprava otevřeným a uzavřeným lanem, konstrukce lan, odvození tažné síly, konstrukce centrické vidlice. 19. Vrátky a poháněcí stanice s třecím kotoučem - rozdělení vrátků, výpočet středního tahu a rychlosti vrátku, typy třecích kotoučů, určení součinitele tření třecích kotoučů. 20. Visutá lanová dráha - konstrukce – jednolanová, dvoulanová, lano, poháněcí a napínací stanice, tah v nosném laně visuté lanové dráhy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 1. Absolvování 80% cvičení 2. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní