342-0302/01 – Years Project (RP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will demonstrate to make the technical project with use the valid standard (including citation) and demonstrate also capability to orientate in technical problem.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Years Project is ordered with respect to theme of Bachelor Project.

Compulsory literature:

ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1996. 32 s. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s.

Recommended literature:

[1] Farana, R., Smutný, L., Víteček, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-7078-737-6 [2] Horný, s. Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Pravidelné konzultace s vedoucím cvičení předmětu Ročníkový projekt a s vedoucím Závěrečné práce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

technology calculation processing engineering design of handling equipmenpartial unit, traffic means and technology

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  51
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2015/2016 Winter
2012/2013 Winter
2010/2011 Winter