342-0302/03 – Years Project (RP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+4
Part-time Graded credit 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will demonstrate to make the technical project with use the valid standard (including citation) and demonstrate also capability to orientate in technical problem.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Years Project is ordered with respect to theme of Bachelor Project.

Compulsory literature:

ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 32 s. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, prosinec 1996. 32 s. ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, leden 1996. 32 s.

Recommended literature:

[1] Farana, R., Smutný, L., Víteček, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-7078-737-6 [2] Horný, s. Počítačová typografie a design dokumentů. Průvodce světem tvorby dokumentů. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s.r.o., Praha. 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: a) technologické výpočty dle zadání bakalářské práce, b) projekční návrh konstrukční uzlu dle zadání bakalářské práce, c) konstrukční řešení, sestavný výkres + výrobní výkresová dokumentace dle zadání bakalářské práce.

E-learning

Other requirements

znalost potřebných a nezbytných oblastí návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení, tvorba a zpracování technické zprávy dle platných norem a zásad (vč. citací), schopnost orientace v zadaném odborném problému.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technology calculation processing, engineering design of transport equipmenpartial unit, traffic means and technology

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner