342-0303/01 – Cranes (Jer)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Oriented in the area of machines for hoisting apparatus and machines for handling with lumb and loose materials. Will be able logically suppose and design machines and machinery in the hoist and cranes for concrete application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Graduate of the subject could be able oriented in the area of machines for hoisting apparatus and machines for handling with lumb and loose materials. Will be able logically suppose and design machines and machinery in the hoist and cranes for concrete application.

Compulsory literature:

Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. ČSN, ISO normy.

Recommended literature:

Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. ČSN, ISO normy.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1. První cvičení¨: Zadání semestrální práce, řešerše z oblasti jeřábových norem. 2. Polovina semestru: test č. 1 3. Polovina semestru: Zadání programu výpočet a návrh řešené problematiky z oblasti jeřábových mechanismů. 4. Konec semestru: test č. 2

E-learning

Other requirements

1. Úvod do problematiky zdvihacích zařízení, základní pojmy a rozdělení ZZ. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury), zadání podkladů pro výběr referátu. 2. Zdvihadla jednoduchá - zvedáky, kladkostroje, navíjedla, podvěsné jeřábové kočky. Převod kladkostroje. Účinnost kladkostroje. Klasifikace jeřábů. Základní výpočty jednoduchých zdvihadel. 3. Požadavky na jeřáby. Ocelová lana jeřábů, výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. Řetězy u jeřábů a zdvihadel. Hodnocení technického stavu řetězů. Výpočet ocelových lan a řetězů jeřábů. 4. Norma ČSN ISO 4306 - Jeřáby. ČSN ISO 4306-1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306-2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306-3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306-4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. Jeřáby v hutích. Návrh kladnice. 5. Výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. 6. Výpočet zdvihových a pojezdových mechanismů. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 7. Výpočet otočového mechanismu. Sklápěcí ústrojí jeřábu s výložníkem. Jeřábová kola. Kolejnice jeřábů. Test č.1 8. Jeřábové brzdy. Kladky a bubny pro ocelová lana. Nosníky válcované, příhradové a svařované. Výpočet nosníků válcovaných, svařovaných. 9. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Výpočet jeřábových kol a brzd. 10. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Cremonova metoda. 11. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Příčinkové čáry. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Výpočet příčinkových čar reakcí a osových sil v prutech horního pásu, spodního pásu, příčkách a ve svislicích. 12. Uchopovací prostředky jeřábů, vázací prostředky jeřábů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Graduate of the subject could be able oriented in the area of machines for hoisting apparatus and machines for handling with lumb and loose materials. Will be able logically suppose and design machines and machinery in the hoist and cranes for concrete application.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.