342-0304/03 – Dopravní a manipulační zařízení (DMZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout základní principy funkce běžně používaných dopravních zařízení a prostředků a manipulační techniky. Seznámit se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení s dopravovanými materiály, jejich tříděním, vlastnostmi a skladováním.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy teorie a praktickými aplikacemi obecně používaných dopravních a manipulačních zařízení. Je věnován oblastem: - klasifikace a vlastnosti dopravovaných materiálů - teoretické základy dopravy - dopravní zařízení pro plynulou dopravu - dopravní prostředky pro přerušovanou dopravu - manipulační zařízení Předmět je základní pro studijní obor dopravní a manipulační technika a průpravný pro ostatní studijní obory.

Povinná literatura:

Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO,2001 Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003 Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005 Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004 Transport and Handling Equipment, Polák,J., Brázda,R.: VŠB - TUO 2012 (The text was created within the "InterDV" project)

Doporučená literatura:

Dražan,F.,Jeřábek,K.:Manipulace s materiálem. SNTL, 1979 Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB – TUO, 1990. Transport and Handling Equipment, Polák,J., Brázda,R.: VŠB - TUO 2012 (The text was created within the "InterDV" project)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přednášky, cvičení a ústní zkouška jsou v češtině. Individuální konzultace a ústní zkouška můžou být rovněž v angličtině. Doporučení studentům: Konzultovat problematiku obou programů průběžně s vedoucím cvičení. Program č. 2 bude kontrolován na PC a až po bezchybném provedení budou uznány body za vypracování. Doporučuje se proto tento program odevzdat dříve než v posledním týdnu výuky. Podmínkou k udělení zápočtu je zisk nejméně 18 bodů v celkovém hodnocení cvičení. Bodová skladba je následující: test 2 x 8 bodů = 16 bodů 1. program 4 body 2. program 10 bodů Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby programu č.1 a zodpovězení 3 otázek. Obhajoba programu č.1 je hodnocena 0 až 10 body, každá otázka 0 až 20 body. Podmínkou je zisk minimálně 5 bodů z každé otázky.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zvládnout základní principy funkce běžně používaných dopravních zařízení a prostředků a manipulační techniky. Seznámit se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení s dopravovanými materiály, jejich tříděním, vlastnostmi a skladováním. Zkušební a státnicové otázky 1. Klasifikace dopravovaných materiálů. Mechanické vlastnosti partikulárních látek. 2. Klasifikace dopravy. Výpočet dopravního výkonu. 3. Základní pohybová rovnice. 4. Způsoby přenosu tažných sil. 5. Určování tažných sil v nekonečném tažném prvku – graficko - početní metoda. 6. Tažné prvky – lana, řetězy a dopravní pásy. Konstrukce. 7. Konstrukce a výpočet zásobníků partikulárních látek. 8. Uzávěry zásobníků a podavače. 9. Pásový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části. 10. Technologické příslušenství pásového dopravníku. 11. Základy teorie a výpočtu pásového dopravníku. Norma ČSN ISO 5048. 12. Korečkový dopravník – konstrukce, hlavní části, výpočet. 13. Článkový dopravník – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 14. Hřeblový dopravník – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 15. Redler – konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 16. Vibrační dopravník – schéma, možnosti buzení kmitů, výpočet základních parametrů vibračního dopravníku. 17. Šnekový dopravník – konstrukce, rozdělení, zjednodušený výpočet parametrů šnekového dopravníku. 18. Doprava vlastní tíhou – skluzy, žlaby a gravitační válečkové tratě. 19. Poháněné válečkové tratě – konstrukce, způsoby pohonu, základní výpočet – odpory proti pohybu. 20. Výtahy – rozdělení, konstrukce a hlavní části, výpočet součinitele bezpečnosti lan a kontrola třecích schopností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení DMZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok