342-0305/01 – Konstrukční cvičení (KC)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Aleš Procházka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR089 Ing. Petr Bortlík, Ph.D.
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KRY05 Ing. Jaroslav Kryštof
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+32

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu absolvování předmětu "Konstrukční cvičení" si studenti osvojí základní dovednosti takto: pokročilou znalost konstrukční práce na PC (Inventor, SolidWorks, AutoCad); dobré technické myšlení a kreativitu; vzájemné komunikační schopnosti (nutnost vzájemné spolupráce pro výslednou realizaci konstrukčního celku skládajícího se z dílčích konstrukčních úloh) a také schopnosti organizační (nutnost práce s webovými stránkami a vyhledání nabízených 3D modelů od výrobců či dodavatelů). Studenti si osvojí přenositelné a uplatnitelné požadavky potřebné pro kvalitní výkon konstrukční práce: aktivní přístup, tvořivé myšlení, efektivní komunikace, kooperace, kreativita a spolupráce, flexibilita, výkonnost, samostatnost, schopnost řešení problémů, plánování a organizování práce, vedení a práce v týmu, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacíchce, celoživotní učení. Cílem předmětu je kompletace znalostí konstrukčního řešení dílčích částí a strojního celku dopravního, manipulačního, zdvihacího a procesního zařízení se zaměřením na individuální zadání tématu závěrečné bakalářské práce. Předmět je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. Předmět si klade za cíl prohloubení znalostí konstruování a projektování, s respektováním nutných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti. Zpracování se předpokládá na PC s případnou simulací probíhajících procesů. Návrh a konstrukční řešení částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání. Absolventi předmětu řeší technologické a pevnostní výpočty potřebné pro konečné zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování se předpokládá na PC.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Konstruování částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání provede student technologické výpočty a pevnostní výpočty potřebné pro zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování se předpokládá na PC.

Povinná literatura:

1) POLÁK, J.,PAVLISKA, J.,SLÍVA, A. Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB - TU Ostrava,2001. 2) PAVLISKA, J., HRABOVSKÝ, L. Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB-TU Ostrava, 2003. 3) POLÁK, J., BAILOTTI, K.,PAVLISKA, J., HRABOVSKÝ, L. Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB - TU Ostrava, 2003. 4) SUBBA RAO D.V. The Belt Conveyor A Concise Basic Course. CRC Press 2020. ISBN 9780367535704. 5) CLERX H. P.M. Tracking Systems for Conveyor Belts - Existing systems and new developments. 2003, ISBN 90-808282-1-1. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Doporučená literatura:

1) Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. 2) Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990. 3) Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. 4) Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979. 5) Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Úvod do problematiky zdvihacích zařízení, základní pojmy a rozdělení ZZ. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury), zadání podkladů pro výběr referátu. 2. Zdvihadla jednoduchá - zvedáky, kladkostroje, navíjedla, podvěsné jeřábové kočky. Převod kladkostroje. Účinnost kladkostroje. Klasifikace jeřábů. Základní výpočty jednoduchých zdvihadel. 3. Požadavky na jeřáby. Ocelová lana jeřábů, výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. Řetězy u jeřábů a zdvihadel. Hodnocení technického stavu řetězů. Výpočet ocelových lan a řetězů jeřábů. 4. Norma ČSN ISO 4306 - Jeřáby. ČSN ISO 4306-1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306-2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306-3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306-4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. Jeřáby v hutích. Návrh kladnice. 5. Výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. 6. Výpočet zdvihových a pojezdových mechanismů. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 7. Výpočet otočového mechanismu. Sklápěcí ústrojí jeřábu s výložníkem. Jeřábová kola. Kolejnice jeřábů. Test č.1 8. Jeřábové brzdy. Kladky a bubny pro ocelová lana. Nosníky válcované, příhradové a svařované. Výpočet nosníků válcovaných, svařovaných. 9. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Výpočet jeřábových kol a brzd. 10. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Cremonova metoda. 11. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Příčinkové čáry. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Výpočet příčinkových čar reakcí a osových sil v prutech horního pásu, spodního pásu, příčkách a ve svislicích. 12. Uchopovací prostředky jeřábů, vázací prostředky jeřábů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V praktickém cvičení předmětu Konstrukční cvičení jsou studenty zpracovávány potřebné technologické výpočty, které slouží jako podklad ke konstrukčnímu návrhu dílčího celku řešeného zadání. Studenti konstruují dopravní uzly, části i celky dopravních zařízení z oblasti manipulačních a procesních zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.