342-0305/01 – Design Practice (KC)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Aleš Procházka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOR089 Ing. Petr Bortlík, Ph.D.
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KRY05 Ing. Jaroslav Kryštof
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+32

Subject aims expressed by acquired skills and competences

During the completion of the course "Design Exercises", students will acquire basic skills as follows: advanced knowledge of design work on a PC (Inventor, SolidWorks, AutoCad); good technical thinking and creativity; mutual communication skills (the need for mutual cooperation for the final implementation of a structural unit consisting of partial design tasks) and organizational skills (the need to work with websites and search for offered 3D models from manufacturers or suppliers). Students will master the transferable and applicable requirements needed for quality design work: active approach, creative thinking, effective communication, cooperation, creativity and cooperation, flexibility, performance, independence, problem-solving ability, planning and organizing work, leadership and teamwork, workload management, discovery and orientation in information, lifelong learning. The aim of the course is to complete the knowledge of the design of partial parts and machinery of transport, handling, lifting and process equipment with a focus on individual assignment of the topic of the final bachelor's thesis. The course is focused on the summary and analysis of required knowledge in the field of design of strength and technological parts and units of transport machines, lifting and handling equipment. The course aims to deepen the knowledge of construction and design, while respecting the necessary regulations and standards in the field of safety. Processing is expected on a PC with possible simulation of ongoing processes. Design and construction solution of parts and units of transport machines and lifting equipment based on technological assignment. Graduates of the course solve technological and strength calculations necessary for the final processing of construction and design proposals. Processing is assumed on a PC.

Teaching methods

Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Students acquire knowledge, which enables them to make a detailed summary and analysis of the problems, they are solving technological calculation and strength properties needed for final processing constructional propsal. Are acquire knowledges from proposal and structural design part and whole traffic and handling device.

Compulsory literature:

1) E. D. Yardley and L. R. Stace: Belt conveying of minerals. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge England. 2009. ISBN 978-1-4200-7606-6. 2) Shapiro, Howard I., Shapiro, Jay P., Shapiro, LAwrence K.: Cranes and Derricks. McGraw-HIll, 99-16745 CIP, 1999. 3) Mccain, Z.: Elevator Maintenance, 3rd Edition. SOFT (Softcover), 2018. 4) ČSN, ISO standards 5) Company literature

Recommended literature:

1) Stabler, O.: Elevator & Escalator Accident Reconstruction & Litigation, 4th Edition. HARD (Hardcover), 2018. 2) Schulte, Ch.: Logistika (Logistics), Victoria Publishing Praha, 1994. 3) Hrabovský, L.: Cranes. Studijní opory v rámci projektu "Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV". Klíčová aktivita KA 03, 3/2014-2/2017.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

1. Úvod do problematiky zdvihacích zařízení, základní pojmy a rozdělení ZZ. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury), zadání podkladů pro výběr referátu. 2. Zdvihadla jednoduchá - zvedáky, kladkostroje, navíjedla, podvěsné jeřábové kočky. Převod kladkostroje. Účinnost kladkostroje. Klasifikace jeřábů. Základní výpočty jednoduchých zdvihadel. 3. Požadavky na jeřáby. Ocelová lana jeřábů, výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. Řetězy u jeřábů a zdvihadel. Hodnocení technického stavu řetězů. Výpočet ocelových lan a řetězů jeřábů. 4. Norma ČSN ISO 4306 - Jeřáby. ČSN ISO 4306-1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306-2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306-3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306-4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. Jeřáby v hutích. Návrh kladnice. 5. Výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. 6. Výpočet zdvihových a pojezdových mechanismů. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 7. Výpočet otočového mechanismu. Sklápěcí ústrojí jeřábu s výložníkem. Jeřábová kola. Kolejnice jeřábů. Test č.1 8. Jeřábové brzdy. Kladky a bubny pro ocelová lana. Nosníky válcované, příhradové a svařované. Výpočet nosníků válcovaných, svařovaných. 9. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Výpočet jeřábových kol a brzd. 10. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Cremonova metoda. 11. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Příčinkové čáry. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Výpočet příčinkových čar reakcí a osových sil v prutech horního pásu, spodního pásu, příčkách a ve svislicích. 12. Uchopovací prostředky jeřábů, vázací prostředky jeřábů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

technology calculation processing engineering design of handling equipmenpartial unit

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.