342-0305/02 – Design Practice (KC)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+5
Part-time Graded credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be to make the technical project with use the valid standard (including citation) and demonstrate also capability to orientate in technical problem.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Students acquire knowledge, which enables them to make a detailed summary and analysis of the problems, they are solving technological calculation and strength properties needed for final processing constructional propsal. Are acquire knowledges from proposal and structural design part and whole traffic and handling device.

Compulsory literature:

YADLEY, E. D., STACE, L. R.: Belt conveying of minerals, England, 2009. Shapiro, I. H., Shapiro, J. P., Shapiro, K. L.: Cranes and Dericks. McGrawHill 2000.

Recommended literature:

Schulte, Ch.: Logistika (Logistics), Victoria Publishing Praha, 1994. ČSN, ISO normy. Firemní literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

1. Úvod do problematiky zdvihacích zařízení, základní pojmy a rozdělení ZZ. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č.1 (rešerše z odborné literatury), zadání podkladů pro výběr referátu. 2. Zdvihadla jednoduchá - zvedáky, kladkostroje, navíjedla, podvěsné jeřábové kočky. Převod kladkostroje. Účinnost kladkostroje. Klasifikace jeřábů. Základní výpočty jednoduchých zdvihadel. 3. Požadavky na jeřáby. Ocelová lana jeřábů, výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. Řetězy u jeřábů a zdvihadel. Hodnocení technického stavu řetězů. Výpočet ocelových lan a řetězů jeřábů. 4. Norma ČSN ISO 4306 - Jeřáby. ČSN ISO 4306-1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306-2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306-3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306-4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. Jeřáby v hutích. Návrh kladnice. 5. Výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. 6. Výpočet zdvihových a pojezdových mechanismů. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. 7. Výpočet otočového mechanismu. Sklápěcí ústrojí jeřábu s výložníkem. Jeřábová kola. Kolejnice jeřábů. Test č.1 8. Jeřábové brzdy. Kladky a bubny pro ocelová lana. Nosníky válcované, příhradové a svařované. Výpočet nosníků válcovaných, svařovaných. 9. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Výpočet jeřábových kol a brzd. 10. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Cremonova metoda. 11. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Příčinkové čáry. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Styčníková metoda. Výpočet příčinkových čar reakcí a osových sil v prutech horního pásu, spodního pásu, příčkách a ve svislicích. 12. Uchopovací prostředky jeřábů, vázací prostředky jeřábů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

technology calculation processing engineering design of handling equipmenpartial unit

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner