342-0305/04 – Design Practice (KC)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be to make the technical project with use the valid standard (including citation) and demonstrate also capability to orientate in technical problem.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Students acquire knowledge, which enables them to make a detailed summary and analysis of the problems, they are solving technological calculation and strength properties needed for final processing constructional propsal. Are acquire knowledges from proposal and structural design part and whole traffic and handling device.

Compulsory literature:

YADLEY, E. D., STACE, L. R.: Belt conveying of minerals, England, 2009. Shapiro, I. H., Shapiro, J. P., Shapiro, K. L.: Cranes and Dericks. McGrawHill 2000.

Recommended literature:

Schulte, Ch.: Logistika (Logistics), Victoria Publishing Praha, 1994. ČSN, ISO normy. Firemní literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost potřebných a nezbytných oblastí návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení, tvorba a zpracování technické zprávy dle platných norem a zásad (vč. citací), schopnost orientace v zadaném odborném problému.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět „Konstrukční cvičení“ je zaměřen a konstrukčně řešen na základě zadání tématu závěrečné bakalářské práce. Je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. V dílčích výukových týdnech se provádí technologické výpočty dle zadání bakalářské práce za účelem následného konstrukčního a projekčního návrhu konstrukční uzlu, či celku dopravně manipulačního zařízení. Je kladen důraz na: - výpočtářské metody, - na grafické zpracování a konstrukční provedení práce, předpokládá se znalost práce s CAD systémy a 3D kreslícího software na PC.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner