342-0305/04 – Konstrukční cvičení (KC)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Aleš Procházka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Procházka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu absolvování předmětu "Konstrukční cvičení" si studenti osvojí základní dovednosti takto: pokročilou znalost konstrukční práce na PC (Inventor, SolidWorks, AutoCad); dobré technické myšlení a kreativitu; vzájemné komunikační schopnosti (nutnost vzájemné spolupráce pro výslednou realizaci konstrukčního celku skládajícího se z dílčích konstrukčních úloh) a také schopnosti organizační (nutnost práce s webovými stránkami a vyhledání nabízených 3D modelů od výrobců či dodavatelů). Studenti si osvojí přenositelné a uplatnitelné požadavky potřebné pro kvalitní výkon konstrukční práce: aktivní přístup, tvořivé myšlení, efektivní komunikace, kooperace, kreativita a spolupráce, flexibilita, výkonnost, samostatnost, schopnost řešení problémů, plánování a organizování práce, vedení a práce v týmu, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacíchce, celoživotní učení. Cílem předmětu je kompletace znalostí konstrukčního řešení dílčích částí a strojního celku dopravního, manipulačního, zdvihacího a procesního zařízení se zaměřením na individuální zadání tématu závěrečné bakalářské práce. Předmět je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. Předmět si klade za cíl prohloubení znalostí konstruování a projektování, s respektováním nutných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti. Zpracování se předpokládá na PC s případnou simulací probíhajících procesů. Návrh a konstrukční řešení částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání. Absolventi předmětu řeší technologické a pevnostní výpočty potřebné pro konečné zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování se předpokládá na PC.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Konstruování částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání provede student technologické výpočty a pevnostní výpočty potřebné pro zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování se předpokládá na PC.

Povinná literatura:

1) POLÁK, J.,PAVLISKA, J.,SLÍVA, A. Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB - TU Ostrava,2001. 2) PAVLISKA, J., HRABOVSKÝ, L. Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB-TU Ostrava, 2003. 3) POLÁK, J., BAILOTTI, K.,PAVLISKA, J., HRABOVSKÝ, L. Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB - TU Ostrava, 2003. 4) SUBBA RAO D.V. The Belt Conveyor A Concise Basic Course. CRC Press 2020. ISBN 9780367535704. 5) CLERX H. P.M. Tracking Systems for Conveyor Belts - Existing systems and new developments. 2003, ISBN 90-808282-1-1. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Doporučená literatura:

1) Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. 2) Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990. 3) Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. 4) Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979. 5) Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

znalost potřebných a nezbytných oblastí návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení, tvorba a zpracování technické zprávy dle platných norem a zásad (vč. citací), schopnost orientace v zadaném odborném problému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět „Konstrukční cvičení“ je zaměřen a konstrukčně řešen na základě zadání tématu závěrečné bakalářské práce. Je zaměřen na shrnutí a analýzu požadovaných znalostí z oblasti návrhu pevnostních a technologických částí i celků dopravních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení. V dílčích výukových týdnech se provádí technologické výpočty dle zadání bakalářské práce za účelem následného konstrukčního a projekčního návrhu konstrukční uzlu, či celku dopravně manipulačního zařízení. Je kladen důraz na: - výpočtářské metody, - na grafické zpracování a konstrukční provedení práce, předpokládá se znalost práce s CAD systémy a 3D kreslícího software na PC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní