342-0306/01 – Základy dopravy (ZD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s technickými základy jednotlivých dopravních systémů. Rozdělení dopravních prostředků podle jednotlivých druhů dopravy a základní dopravní infrastruktura - dopravní cesta, budovy a zabezpečovací zařízení. Seznámí se také s mimoměstskými druhy dopravy a jejich specifiky. Veřejná doprava - uplatnění jednotlivých druhů dopravních prostředků z hlediska spotřeby energie a vlivu na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s technickými základy jednotlivých dopravních systémů. Rozdělení dopravních prostředků podle jednotlivých druhů dopravy a základní dopravní infrastruktura - dopravní cesta, budovy a zabezpečovací zařízení. Seznámí se také s mimoměstskými druhy dopravy a jejich specifiky. Veřejná doprava - uplatnění jednotlivých druhů dopravních prostředků z hlediska spotřeby energie a vlivu na životní prostředí.

Povinná literatura:

Míková, J.. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2021, 1.vydání. 249s. Dostupné z: http://https://lms.vsb.cz/ Daněk, J.; Křivda, V. akol. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2005 Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr Míková, J. a kol.: M12 - Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy, http://www.vvvd.cz/ucebni-opory-6.html , 2013 VŠB TU Ostrava Tesař, M., Jílek, P.: M22 - Základy dopravní techniky a dopravní prostředky Dostupné z: http://www.vvvd.cz/doc/cms_library/modul22-399.pdf Zegzulka, J. a kol.: M2 - Průmyslová doprava Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html Tight, M.R.; May, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon).

Doporučená literatura:

Míková, J.. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2021, 1.vydání. 249s. Dostupné z: http://https://lms.vsb.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka 30 b., projekt 35 b., exkurze 35 b.; klasifikovaný zápočet (51-100 b.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu, historie dopravy, kategorie dopr. cesta, mobilní prostředky, infrastruktura. Mezinárodní aspekty doprav, druhy doprav, energetická náročnost a char. doprav. Silniční doprava, legislativní rámec, organizace a zabezpečení. Mobilní prostředky pro silniční dopravu, rozdělení vozidel, tech. prostředky. Městská doprava, SVOD analýza systémů městské dopravy. Letecká doprava, legislativa, zabezpečení, rozdělení letadel. Lodní doprava, organizace a zabezpečení, rozdělení lodí, dopravní cesta. Železniční doprava, legislativní rámec, zákon o drahách – základní pojmy. Organizace železniční dopravy, tvorba GVD, návěstní soustava. Zabezpečení železniční dopravy, zabezpečovací zařízení. Kolejová vozidla, rozdělení, základní konstrukční části vozidel. Informační systémy v dopravě, využití relačních databází, internet. Základní pojmy v údržbě, údržbové systémy, náklady životního cyklu (LCC).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.