342-0308/02 – Transport Dynamic (MvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student teach to basic concepts and calculations from dynamics and kinemacs of vehicle motion. Student apply a procedure for determination of parameter driving and vehicle consumption, apply basic calculations in vehicle braking area.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Teorie pohybu dopravních prostředků. Výkonové a trakční charakteristiky dopravních prostředků. Řešení pohybových rovnic – znázornění průběhu jízdy. Teorie brzdění a technická řešení brzd. Základní výpočty parametrů jízdy vozidel. Výpočet spotřeby energie a paliva pro provoz DP. Záznam průběhu jízdy DP a jeho vyhodnocení Ověřování teoretických výpočtů parametrů pohybu kolejových vozidel na simulátoru

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 http://vyuka.fs.vsb.cz

Recommended literature:

Famfulík a kol.: Lokomotivní simulátor. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2010. Dostupný: http://www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině a na konci semestu: Výpočtový příklad 2 teoretické otázky

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Theory of transport means motion. Power and traction characteristic of transport means. Solution to motion formula. Braking theory. Basic calculations a parameters ofdriving vehicle. Calculation to energy and fuel consumption. Verification a theoretical calculation of motion on simulator.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner