342-0310/01 – Teorie údržby (TÚ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Statistická a parametrická spolehlivost objektů, zkoušky spolehlivosti, metody výpočtu spolehlivosti. Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků (FMEA, FMECA), strom poruchových stavů (FTA), bezporuchovost soustav (RBD). Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM). Ekonomické aspekty údržby.

Povinná literatura:

Daněk, A., Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3 Daněk, A., Široký, J., Famfulík, J.: Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků, Repronis Ostrava, 1999 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X Znamirovský, K. a kol.: Prevádzková spoľahlivosť strojov a agregátov, SNTL Praha, 1981 Stuchlý, V.: Teória údržby, ES VŠDS, Žilina, 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY Týden Téma přednášky: 1. Jakost a údržba: Místo údržby v systémech řízení jakosti, vztah údržby a LCC, základní pojmy 2. Üdržbové systémy: základní typy úržbových systémů, charakteristiky a použití, program zvyšování spolehlivosti výrobku 3. Statistická spolehlivost: Porucha jako náhodný jev, histogram četností, teoretické modely rozdělení náhoných veličin – spojité, diskrétní 4. Statistická spolehlivost: Číselné charakteristiky bezporuchovosti, výpočty ukazatelů bezporuchovosti, bodový a intervalový odhad parametrů bezporuchovosti, typy zkušebních plánů 5. Statistická spolehlivost: Proud poruch, Poissonovo rozdělení, součinitel pohotovosti 6. Průběhy opotřebení: typy poruch, druhy a průběh opotřebení, metody pro snižování opotřebení 7. Tvorba údržbových systémů: Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků (FMEA, FMECA), strom poruchových stavů (FTA), bezporuchovost soustav (RBD) 8-9. Tvorba údržbových systémů: Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) 10. Ekonomické aspekty údržby: stanovení optimální živostnosti vozidla Brownovou metodou, sestavení účelové funkce 11. Datová základna údržby: Databázové prostředky, tabulkový procesor, návrh postupů evidence a hodnocení poruch 12. Software pro řízení údržby: 13. Trendy v údržbě: Nové trendy při návrhu výrobku a hledisko údržby, vztah údržby a diagnostiky. CVIČENÍ Týden Téma cvičení: 1. Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů 2. Údržbová soustava železničních a silničních vozidel 3. Sestavení histogramu četností, grafické vyjádření, 4 – 6. Teoretické modely rozdělení, grafická metoda určení parametrů W2P rozdělení, bodové a intervalové odhady číselných charakteristik, výpočet intervalu údržby 7.-8 Praktický postup provedení FMEA analýzy, dekompozice výrobku a FTA, výpočet bezporuchovosti soustav (RBD) 9-10. Praktický návrh údržbových systémů, příklad sestavení plánu údržby s využitím RCM technik 11. Praktický výpočet živitnosti vozidla Brownovou metodou 12-13. Nácvik práce s programovým vybavením pro řízení údržby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.