342-0310/01 – Maintenance Theory (TÚ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY Týden Téma přednášky: 1. Jakost a údržba: Místo údržby v systémech řízení jakosti, vztah údržby a LCC, základní pojmy 2. Üdržbové systémy: základní typy úržbových systémů, charakteristiky a použití, program zvyšování spolehlivosti výrobku 3. Statistická spolehlivost: Porucha jako náhodný jev, histogram četností, teoretické modely rozdělení náhoných veličin – spojité, diskrétní 4. Statistická spolehlivost: Číselné charakteristiky bezporuchovosti, výpočty ukazatelů bezporuchovosti, bodový a intervalový odhad parametrů bezporuchovosti, typy zkušebních plánů 5. Statistická spolehlivost: Proud poruch, Poissonovo rozdělení, součinitel pohotovosti 6. Průběhy opotřebení: typy poruch, druhy a průběh opotřebení, metody pro snižování opotřebení 7. Tvorba údržbových systémů: Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků (FMEA, FMECA), strom poruchových stavů (FTA), bezporuchovost soustav (RBD) 8-9. Tvorba údržbových systémů: Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) 10. Ekonomické aspekty údržby: stanovení optimální živostnosti vozidla Brownovou metodou, sestavení účelové funkce 11. Datová základna údržby: Databázové prostředky, tabulkový procesor, návrh postupů evidence a hodnocení poruch 12. Software pro řízení údržby: 13. Trendy v údržbě: Nové trendy při návrhu výrobku a hledisko údržby, vztah údržby a diagnostiky. CVIČENÍ Týden Téma cvičení: 1. Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů 2. Údržbová soustava železničních a silničních vozidel 3. Sestavení histogramu četností, grafické vyjádření, 4 – 6. Teoretické modely rozdělení, grafická metoda určení parametrů W2P rozdělení, bodové a intervalové odhady číselných charakteristik, výpočet intervalu údržby 7.-8 Praktický postup provedení FMEA analýzy, dekompozice výrobku a FTA, výpočet bezporuchovosti soustav (RBD) 9-10. Praktický návrh údržbových systémů, příklad sestavení plánu údržby s využitím RCM technik 11. Praktický výpočet živitnosti vozidla Brownovou metodou 12-13. Nácvik práce s programovým vybavením pro řízení údržby

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner