342-0311/01 – Doprava a životní prostředí (DaŽP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA42 doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač získá základní informace o vlivu dopravy na jednotlivé složky životního prostředí, o vzniku a nakládání s odpady v dopravní organizaci, o základech řešení starých ekologických zátěží, o chemických látkách a chemických prostředcích a podmínkách jejich použití v dopravní organizaci, o základních požadavcích na informační systémy v oblasti ochrany životního prostředí a o environmentálních indikátorech. Posluchač po úspěšném absolvování předmětu dokáže samostatně zpracovat základní dokumentaci ochrany životního prostředí v dopravní organizaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úvod do problematiky vlivu dopravy na jednotlivé složky životní prostředí, vznik a nakládání s odpady, chemické látky a přípravky a nakládání s nimi, staré ekologické zátěže, provozní havárie, povodně a povodňové plány, základy energetické politiky, požadavky na informační systém a environmentální indikátory v oblasti ochrany životního prostředí, základy komunikace s veřejností, zmírnění účinků dopravy na životní prostředí, hodnocení dopravní organizace z hlediska ochrany životního prostředí. Program přednášek a cvičení: 1. Úvod do problematiky znečisťování životního prostředí dopravou. 2. Složky životního prostředí ovlivňované dopravou, zdroje energie, znečisťování ovzduší mobilními zdroji. 3. Znečisťování ovzduší mobilními zdroji, snižování energetické náročnosti. 4. Znečisťování stacionárními zdroji, měření pachů, světelné znečisťování ovzduší. 5. Voda, vymezení základních pojmů, nakládání s vodami, vodovody a kanalizace, manipulační a provozní řády, vliv dopravy na znečistění povrchových a podzemních vod. 6. Ochrana před povodněmi, povodňové a havarijní plány. 7. Hluk a vibrace způsobené vozidly, opatření ke snížení hluku z provozu pozemní dopravy. 8. Vliv dopravy na přírodu a krajinu, základní povinnosti dopravní organizace ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 9. Odpady, základní pojmy, nakládání s odpady, odpadové hospodářství. 10. Hodnocení úrovně odpadového hospodářství dopravní organizace, staré ekologické zátěže. 11. Chemické látky a přípravky a nakládání s nimi, provozní havárie, energetická politika. 12. Požadavky na informační systémy v oblasti ochrany životního prostředí, požadavky na environmentální indikátory. 13. Základy environmentální komunikace, základní dokumentace dopravní organizace v oblasti ochrany životního prostředí. 14. Hodnocení dopravní organizace z hlediska ochrany životního prostředí.

Povinná literatura:

ŠKAPA, P.: Vliv dopravy na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-805-4. Škapa, P.:Doprava a životní prostředí I, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-04336-6. Škapa, P.:Doprava a životní prostředí II, VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN 80-248-0434-4. Škapa, P.:Doprava a životní prostředí III, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0510-3.

Doporučená literatura:

HERČÍK M., LAPČÍK V., OBROUČKA K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava:VŠB - TU Ostrava, 1994. www.env.cz, www.cdv, www.mdcr.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky znečišťování životního prostředí dopravou Složky životního prostředí ovlivňované dopravou, znečišťování ovzduší stacionárními zdroji Znečišťování ovzduší mobilními zdroji, primární zdroje energie Snižování energetické náročnosti a emisí mobilních zdrojů Znečišťování prostředí, voda, vliv dopravy na vznik hluku, vibrací, na přírodu a krajinu Odpady a odpadové hospodářství Přeprava nebezpečného zboží z hlediska ochrany životního prostředí Provozní havárie, havarijní a povodňové plány Interní a externí náklady dopravní organizace, kongesce Požadavky na konstrukci vozidel z hlediska ochrany životního prostředí, chemické látky Environmentální manažerské systémy v dopravní organizaci, národní program čistší produkce Systém LCI-LCA-LCC v dopravní organizaci Indikátory dopravní organizace ve vztahu k ochraně životního prostředí, environmentální účetnictví, komunikace s okolím Hodnocení chování dopravní organizace z hlediska ochrany životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.