342-0312/01 – Mechanization Means (MPaTZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - speciální zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použiti mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět Manipulační prostředky seznamuje studenty s problematikou v oblasti skladování, balení, kontrolních operací a to především s manipulací technologickou. Důraz je kladen na zdůvodnění existence manipulace s materiálem, která i když je netechnologickou činností je nedílnou součástí technologických procesů. Závěrem vyplývá, že manipulace s materiálem nejsou jen technické prostředky - dopravníky, manipulátory, roboty… atd., ale že jde o součinnost technologického a netechnologického procesu, tedy o manipulační systém tvořený technických prostředkem manipulace a manipulační jednotkou – materiálem, který je pro manipulaci vhodně uzpůsoben. Výuka předmětu navazuje na znalosti, které studenti získali studiem přírodovědních disciplín, zejména matematiky, fyziky, mechaniky, atd. Vědomosti jsou doplňovány o základní znalosti konstrukce manipulačních zařízení, jako funkce v technologickém procesu s možností automatizace výroby.

Compulsory literature:

DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. Praha: SNTL Praha, 1979. DRAŽAN, F., KUPKA, L., REMTA, F. Jeřáby – 1 díl. Praha: SNTL Praha, 1974. JANOVSKÝ, L., PODIVÍNSKÝ, V. Transportní zařízení. Praha: ES ČVUT Praha, 1982. MARTÍNEK, P. Transportní zařízení (řešené příklady). Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestrální práce, rešerše z odborné literatury a norem, písemné ověření znalostí testem.

E-learning

Other requirements

Náplň přednášek: Manipulace s materiálem ve výrobním procesu, def. manipulačního problému, klasifikace materiálu, třídění materiálu z hlediska mechanizace a automatizace - význam manipulace s materiálem, paletizace a kontejnerizace rozdělní a druhy palet, stohovací systémy palet, kontejnery, manipulace s kontejnery, zavěšovací a manipulační mechanizmy pro uchopení kontejnerů, skluzy, žlaby, šnekové dopravníky, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, aplikace pro technologické operace, válečkové tratě a pásové dopravníky, funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace, řízení válečkových tratí, závěsné dopravníky, podlahové dopravníky, podvěsné dráhy, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, řízení dopravníku, aplikace v technologickém procesu, článkové dopravníky, vozíčkové dopravníky - funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace řízení dopravníků, přetržitě pracující prostředky. Jeřáby, rozdělení, provozní kriteria, mechanismy jeřábu - funkce. Dopravní výkon, základy výpočtu, jeřábová manipulační zařízení, jeřáby mostové - zásady pro výpočet a volbu pohonu jeřábu, ocelové konstrukce jeřábů, aplikace pro technologické operace. Speciální jeřáby a závěsné prostředky pro bezvazačovou manipulaci, průmyslové vozíky, dopravní vozíky. Technicko-ekonomické parametry využití pro technologické operace, prostředky pro technologickou manipulaci, krokovací zařízení, polohování, doprava třísek, manipulátory, roboty - základní údaje, manipulační systémy skladového hospodářství, funkce, význam a organizace skladů, automatizace ve skladech, regály, manipulační prostředky skladů, zakladače podlahové závěsné. Kapacitní výpočty skladů, stanovení velikosti skladu, výpočet plochy skladu, mezioperační a operační manipulace, hlediska pro volbu zařízení a organizace manipulace. Zřízení pro operační manipulaci, manipulace s odpadem, provoz a zařízení pro manipulace s materiálem, základní normy a předpisy, základy logistiky v manipulaci s materiálem.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek: Manipulace s materiálem ve výrobním procesu, def. manipulačního problému, klasifikace materiálu, třídění materiálu z hlediska mechanizace a automatizace - význam manipulace s materiálem, paletizace a kontejnerizace rozdělní a druhy palet, stohovací systémy palet, kontejnery, manipulace s kontejnery, zavěšovací a manipulační mechanizmy pro uchopení kontejnerů, skluzy, žlaby, šnekové dopravníky, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, aplikace pro technologické operace, válečkové tratě a pásové dopravníky, funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace, řízení válečkových tratí, závěsné dopravníky, podlahové dopravníky, podvěsné dráhy, funkce, dopravní výkon, základy výpočtu, řízení dopravníku, aplikace v technologickém procesu, článkové dopravníky, vozíčkové dopravníky - funkce, dopravní výkon. Aplikace pro technologické operace řízení dopravníků, přetržitě pracující prostředky. Jeřáby, rozdělení, provozní kriteria, mechanismy jeřábu - funkce. Dopravní výkon, základy výpočtu, jeřábová manipulační zařízení, jeřáby mostové - zásady pro výpočet a volbu pohonu jeřábu, ocelové konstrukce jeřábů, aplikace pro technologické operace. Speciální jeřáby a závěsné prostředky pro bezvazačovou manipulaci, průmyslové vozíky, dopravní vozíky. Technicko-ekonomické parametry využití pro technologické operace, prostředky pro technologickou manipulaci, krokovací zařízení, polohování, doprava třísek, manipulátory, roboty - základní údaje, manipulační systémy skladového hospodářství, funkce, význam a organizace skladů, automatizace ve skladech, regály, manipulační prostředky skladů, zakladače podlahové závěsné. Kapacitní výpočty skladů, stanovení velikosti skladu, výpočet plochy skladu, mezioperační a operační manipulace, hlediska pro volbu zařízení a organizace manipulace. Zřízení pro operační manipulaci, manipulace s odpadem, provoz a zařízení pro manipulace s materiálem, základní normy a předpisy, základy logistiky v manipulaci s materiálem.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner