342-0313/01 – Depa a vozovny (DaV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s historickým vývojem dep a vozoven, jejich významem při provozování drážní dopravy. Dále se seznámí se základními povinnostmi dopravní organizace ve vztahu k provozu a údržbě dopravních prostředků. V předmětu posluchač získá základní informace o provozních hmotách, o chemických rozborech provozních hmot a o zařízeních pro jejich skladování, úpravu a výdeji. Posluchač získá základní informace o uspořádání dep a vozoven ve vztahu k vozebním a doprovodným ramenům, jejich stavebně technickému řešení, získá přehled o základním strojním zařízení, které je specifické pro údržbu kolejových vozidel.V rámci předmětu se posluchač seznámí s kapacitními výpočty a jejich použití v provozní praxi. Posluchač získá základní informace o požadavcích na pracovní prostředí v dopravní organizaci a o pracovních a provozních řádech dopravní organizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Historický vývoj dep a vozoven, jejich význam při provozování drážní dopravy. Základní povinnosti dopravní organizace ve vztahu k provozu a údržbě dopravních prostředků. Provozní hmoty, jejich chemické rozbory a zařízení pro jejich skladování, úpravě a výdeji. Základní informace o uspořádání dep a vozoven ve vztahu k vozebním a doprovodným ramenům, jejich stavebně technickému řešení. Základní strojní zařízení, které je specifické pro údržbu kolejových vozidel. Základní kapacitní výpočty a jejich využití v provozní praxi. Základní informace o požadavcích na pracovní prostředí v dopravní organizaci, pracovní a provozní řády dopravní organizace.

Povinná literatura:

Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5. Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Hranoš, V., Škapa, P.: Vozové hospodářství I, VŠB-TU Ostrava, 2004. Škapa, P.: Depa a vozovny, VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 312, ISBN 978-80-248-2135-1.

Doporučená literatura:

Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz dep, ALFA, Bratislava, 1984. Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. ČSN EN 590: Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení. Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. U zákonů a vyhlášek se rozumí platné znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace postupu při zpracování projektu (semestrální práce) na cvičeních, aktivita a účast na cvičeních. Obhajoba projektu (semestrální práce) max. 90 bodů, aktivita a účast na cvičeních max. 10 bodů. Celkem na klasifikovaný zápočet 51 až 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Historický vývoj dep a vozoven, jejich význam při provozování drážní dopravy. Základní povinnosti dopravní organizace ve vztahu k provozu a údržbě dopravních prostředků. Provozní hmoty, jejich chemické rozbory a zařízení pro jejich skladování, úpravu a výdeji. Základní informace o uspořádání dep a vozoven ve vztahu k vozebním a doprovodným ramenům, jejich stavebně technické řešení. Základní strojní zařízení, které je specifické pro údržbu kolejových vozidel. Základní kapacitní výpočty a jejich využití v provozní praxi. Základní informace o požadavcích na pracovní prostředí v dopravní organizaci, pracovní a provozní řády dopravní organizace. Program přednášek a cvičení: 1. Úvod, zákon o drahách, orgány státní správy a jejich základní úkoly v oblasti dopravy. 2. Definice depa a vozovny, historický vývoj dep a vozoven, organizační struktura dopravní organizace. 3. Interoperabilita a řešení v rámci železniční dopravy, základní úkoly dep a vozoven, určená technická zařízení. 4. Rozdělení vozidel, vzájemná poloha depa (vozovny) a dopravní sítě, vozební ramena. 5. Grafikon dopravy, jízdní řád, základní informace o oběhu hnacích vozidel a oběhu obsluh hnacích vozidel. 6. Provozní hmoty, základní rozdělení, klasická paliva a alternativní paliva pro hnací vozidla a pro provoz dopravní organizace, kvalitativní požadavky na klasická paliva. 7. Charakteristika ropných paliv a jejich zkoušení v podmínkách dep a vozoven, ostatní paliva pro provoz dep a vozoven, včetně alternativních paliv, maziva pro hnací vozidla a pro provoz dep a vozoven. 8. Zkoušení paliv a maziv a význam výsledků zkoušek pro organizaci údržby vozidel, další provozní hmoty (voda, chladící kapaliny, písek). 9. Hospodaření s palivem a energii při provozu hnacích vozidel a provozu dep a vozoven. 10. Stavebně technické zařízení dep a vozoven, kolejiště a komunikace, stavební objekty. 11. Specifická zařízení dep a vozoven, točny, přesuvny, kolejové váhy, podúrovňové soustruhy, umývače vozidel, zařízení pro skladování a výdej paliva a maziva, zařízení pro úpravu vody, skladování, sušení a výdej písku, pro zásobování energii, teplem apod. 12. Kapacitní výpočty. 13. Využití kapacitních výpočtů v provozní praxi 14. Pomocné nehodové prostředky, ochrana a bezpečnost při práci, pracovní prostředí, požární ochrana, pracovní a provozní řád dopravní organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní