342-0313/01 – Locomotive Depot and Car Shed (DaV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student analyse data about a operation rail vehicle, count place of fulfilment service mass, calculate count of maintenance hits and place for maintenance vehicle.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Historický vývoj dep a vozoven, jejich význam při provozování drážní dopravy. Základní povinnosti dopravní organizace ve vztahu k provozu a údržbě dopravních prostředků. Provozní hmoty, jejich chemické rozbory a zařízení pro jejich skladování, úpravě a výdeji. Základní informace o uspořádání dep a vozoven ve vztahu k vozebním a doprovodným ramenům, jejich stavebně technickému řešení. Základní strojní zařízení, které je specifické pro údržbu kolejových vozidel. Základní kapacitní výpočty a jejich využití v provozní praxi. Základní informace o požadavcích na pracovní prostředí v dopravní organizaci, pracovní a provozní řády dopravní organizace.

Compulsory literature:

Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5.

Recommended literature:

Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz železničních hnacích vozidel, NADAS Praha 1984. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné konzultace postupu při zpracování projektu (semestrální práce) na cvičeních, aktivita a účast na cvičeních. Obhajoba projektu (semestrální práce) max. 90 bodů, aktivita a účast na cvičeních max. 10 bodů. Celkem na klasifikovaný zápočet 51 až 100 bodů.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Sense railway depot Method assembling runs of driving vehicle Operating staff of driving vehicle Service mass Building and technical facilities of railway depot . Operating rules.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner