342-0314/02 – Urban Mass Passenger Transport (MHD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize of urban mass passenger transport signs, operational base of urban public transport, operation and outputs characteristics of urban public transport. To evaluate urban public transport quality, costs and incomes, fare systems in urban mass passenger transport. To formulate the problems dispatching control, creation of graphic timetables, timetables and traffic network of urban public transport.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Characterize signs of urban mass passenger transport, vehicles and infrastructure of urban public transport. Transport and traffic characteristics, outputs and utilization indicators of urban public transport. Problems of dispatching control, creation of graphic timetables, timetables and traffic network of urban public transport. Definition quality and urban public transport quality evaluation. Costs, incomes, operational and economics selection criteria for urban public transport vehicles, fare systems in urban mass passenger transport.

Compulsory literature:

VUCHIC, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1

Recommended literature:

GIFFORD, J.: Flexible Urban Transportation, ISBN: 0-08-044053-3. Kenneth Button: Recent Developments in Transport Economics., Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Written exam - 2 check tests during semester Classified credit - subject finishing

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, charakteristické znaky MHD. 2. Dopravní prostředky MHD. 3. Infrastruktura MHD. 4. Přepravní charakteristiky MHD. 5. Oběžná doba a rychlost v MHD. 6. Dopravní charakteristiky MHD. 7. Výkony MHD. 8. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel MHD. 9. Dispečerské řízení MHD. Grafikon dopravy. Jízdní řád. 10. Kvalita přemísťování v MHD. 11. Metody hodnocení kvality MHD. 12. Dopravní síť MHD a její charakteristiky. 13. Náklady a tržby MHD. Tarifní systémy MHD. 14. Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. Program cvičení 1. Seminář k problematice MHD. Diskuse. 2. Technické a provozní charakteristiky dopravních prostředků MHD. 3. Typy zastávek, vedení linek MHD. 4. Výpočty přepravní a dopravní nerovnoměrnosti, součinitele výměny cestujících. 5. Výpočty oběžné doby, oběžné rychlosti a jejich složek. 6. Výpočty kapacity, počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 7. Výpočty dopravních výkonů. Výpočty přepravních výkonů. 8. Kontrolní test 1. Výpočty počtu přepravených osob MHD. 9. Příklady výpočtu ukazatelů časového a výkonového využití vozidel MHD. 10. Hodnocení kritérií kvality přemísťování MHD. 11. Příklad uplatnění metody multikriteriálního hodnocení kvality MHD. 12. Výpočty charakteristik dopravní sítě MHD. 13. Výpočet nákladů na lince ze zadaných hodnot přímých a nepřímých nákladů. 14. Kontrolní test 2. Výběr dopravního prostředku.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner